Bursa de Valori București îndeamnă toți stakeholderii pieței de capital să utilizeze canalele de comunicare electronică în relația cu BVB

BVBBURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Bursa de Valori București (BVB) este preocupată de asigurarea unor măsuri adecvate, în contextul evoluțiilor generate de pandemia COVID-19.

Ca urmare a instrucțiunilor autorităților centrale cu privire la măsurile de siguranță care trebuie implementate în această perioadă, pentru siguranța tuturor persoanelor care au acces în spațiile închise sau/și în spațiile publice deschise și a personalului angajat, în contextul Coronavirus (Covid-19), precum și pentru menținerea unei piețe ordonate și a accesului egal la informație pentru toți stakeholderii, începând cu data de 19 martie 2020, vă rugăm să utilizați canalele de comunicare electronică în relația cu BVB, după cum urmează:

  • Participanții, emitenții, precum și alte entități cu care BVB interacționează în mod curent vor utiliza, în funcție de specificul activității, mijloacele de comunicare electronică uzuale în relația cu BVB: e-mail, sisteme electronice – IRIS, sistem de mesagerie etc.
  • Publicul investitor, precum si pentru orice alte solicitari adresate BVB: adresa de e-mail a BVB: [email protected]

Vă asigurăm că BVB va manifesta în continuare același interes pentru o foarte bună comunicare cu toate părțile interesate, de a asigura un suport informațional adecvat, precum și de a desfășura activitatea în condiții optime.