Bursa de Valori București publică a treia ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate

BVBBURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

• Un drum spre eficacitate – aproape toți emitenții listați pe Piața Principală a BVB au website-uri în limba română și în limba engleză și au secțiuni dedicate Relației cu Investitorii
• Îmbunătățiri impresionante ale scorurilor înregistrate în timpul celei de-a treia evaluări
• Carta Albă a Comunicării Companiilor Listate împreună cu Ghidul de cele mai bune practici în comunicarea privind Relația cu Investitorii servesc drept un compendiu pentru companiile listate privind diferite metode de comunicare

 

Bursa de Valori București (BVB) publică astăzi cea de-a treia ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate, o evaluare desfășurată în scopul evaluării calității și corectitudinii informațiilor furnizate de emitenții listați pe Piața Principală a BVB.

Scopul Cartei Albe este de a arăta cele mai bune practici ale companiilor listate în comunicarea cu investitorii și, în același timp, să identificăm punctele slabe și să oferim companiilor suficiente informații pentru a-și îmbunătăți website-urile, precum și modul în care interacționează cu investitorii.

„Deși a treia evaluare a fost inițial prevăzută pentru 2018, am primit multe solicitări din partea emitenților care au dorit ca reevaluarea să aibă loc mai devreme. Am considerat aceste solicitări drept un semn pozitiv, care ne-a arătat că publicarea ediției anterioare a Cartei Albe, precum și a Ghidului de cele mai bune practici în comunicarea privind Relația cu Investitorii au fost bine primite și au constituit un impuls pentru mulți emitenți să-și ajusteze și să-și îmbunătățească website-urile,” a spus Lucian Anghel, președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

Evaluarea a fost efectuată în lunile august și septembrie 2017 și a inclus 85 de companii autohtone listate la Bursa de Valori București. Așa cum s-a procedat și în cazul ediției precedente a Cartei Albe, analiza a fost compusă din două dimensiuni complementare: evaluarea calitativă și matricea evaluării, având ca finalitate evaluarea performanțelor companiilor. Pentru a urmări progresele realizate de companii, a fost utilizat un sistem de punctaj și evaluare aproape identic celui din evaluarea anterioară Carta Albă. Toți emitenții au fost astfel evaluați pe o scală de 10 puncte, care a inclus aspecte cum ar fi: ușurința de utilizare a website-ului, ușurința de a găsi informații RI, acces egal la informații atât pentru investitorii vorbitori de limba română, cât și pentru vorbitorii de limbă engleză, acuratețea și completitudinea informațiilor furnizate, informații cu privire la listarea companiei, precum și promptitudinea și acuratețea răspunsului oferit prin e-mail la o întrebare legată de RI.

Rezultatul general al celei de-a treia evaluări arată că s-au înregistrat progrese, iar emitenții și-au îmbunătățit website-urile și, în unele cazuri, și comunicarea online. În general, diferența dintre scorurile înregistrate în ediția a 2-a și cea de-a 3-a ediție, a fost de 1-2 puncte, dar au existat și companii care au înregistrat rezultate impresionante, cel mai bun exemplu fiind Mecanica Ceahlău (MECF) care a înregistrat cea mai mare îmbunătățire - de la 3 la 9,75 puncte din 10, urmat de Electromagnetica (ELMA) care și-a îmbunatățit punctajul de la 1 la 7 puncte, iar Romcarbon (ROCE) - de la 4,5 la 9,5 puncte.

Un alt progres important este dublarea numărului companiilor care au înregistrat un scor maxim, de 9-10 puncte, ajungând la 17 emitenți, care reprezintă 20% din toate companiile cotate la bursă.

O parte din rezultatele cele mai importante ce reies din Carta Albă sunt următoarele: la momentul evaluării, un emitent nu a avut website-ul operațional, o îmbunătățire ținând cont de rezultatul evaluării din mai, când 4 emitenți aveau website-uri nefuncționale. 64 din 85 de emitenți (75%) au avut conținutul RI atât în limba română, cât și în limba engleză (îmbunătățire de la 52/83 în mai 2017). 41 din 85 de emitenți (48%) au răspuns cererii noastre anonime de informații privind evenimentele viitoare pentru investitori și dacă societatea va distribui dividende din profitul din 2016. În ansamblu, 43 de emitenți au utilizat rezultatele celei de-a doua evaluări pentru a-și îmbunătăți website-urile.

Lista completă a concluziilor, precum și evaluările individuale ale companiilor, pot fi găsite în a treia ediție a Cartei Albe a comunicării companiilor listate, disponibilă de azi la www.bvb.ro/cartaalba3 (versiunea în limba engleză poate fi accesată la http://www.bvb.ro/whitebook3).