SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Despre SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana este persoana juridica romana, constituita ca societate pe actiuni cu capital integral privat din anul 1997, fiind continuatoarea FPP I Banat-Crisana. Este unul dintre principalii actori ai pietei de capital din Romania, cu peste 20 de ani de activitate si expertiza in administrarea activelor financiare.

SIF Banat-Crisana este o societate de investitii de tip inchis, autoadministrata, cu o politica de investitii diversificata, aflata sub autorizarea si supravegherea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Obiectivul investitional al SIF Banat-Crisana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, in masura sa asigure atat generarea de venituri pe termen scurt cat si prezervarea si cresterea pe termen mediu-lung a capitalului. Strategia de alocare a activelor urmareste maximizarea performantelor portofoliului in conditiile prudentiale impuse de legislatia romana a pietei de capital. Expunerea portofoliului este de aproximativ 90% din VAN pe actiuni, preponderent actiuni ale unor companii listate la Bursa de Valori Bucuresti.

Președinte: BOGDAN-ALEXANDRU DRĂGOI

Structură acționariat

Acționar Acțiuni Procent
Alti actionari 548.849.268 100,00%
Total 548.849.268 100%

Date furnizate de: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 06/14/2017

Statistici piață

  • Astăzi
  • 1 săptămână
  • 1 lună
  • 6 Luni
  • 1 An
Volum

Dividende

An Dividend Date de referință pentru AGA Dată AGA (dividend) Data inregistrare Data Ex-Dividend Data Anunț Data distribuire
2014 0,100000 04/10/2015 04/29/2015 08/14/2015 08/13/2015 03/13/2015 N/A
2011 0,100000 03/28/2012 04/26/2012 05/18/2011 05/16/2012 03/02/2012 08/03/2012
2010 0,103000 03/28/2011 04/28/2011 05/16/2011 05/12/2011 03/08/2011 06/21/2011
2009 0,050000 03/30/2010 04/30/2010 05/18/2010 05/14/2010 03/10/2010 06/14/2010
2008 0,030000 03/19/2009 04/25/2009 05/14/2009 05/12/2009 03/10/2009 N/A

VAN la data 28.06.2019

               SITUATIA                                                                    Anexa 16                 activelor si datoriilor SIF ...

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 20 iunie 2019

RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Data raportului: 20.06.2019 Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | ...

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20 iunie 2019

RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Data raportului: 20.06.2019 Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | ...

VAN la data 31.05.2019

                 SITUATIA Anexa  Nr.16       activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana   ...

Disponibilitate materiale informative pentru AGOA/AGEA din 20/21.06.2019

RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Data raportului: 14.06.2019 Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | ...

Completarea ordinii de zi a AGA convocate pentru data de 20/21 iunie 2019

RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Data raportului: 03.06.2019 Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | ...

Solicitare completare ordine de zi AGA convocata pentru 20/21 iunie 2019

RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Data raportului: 30.05.2019 Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel 40257 304 438 | ...

Rascumparare partiala obligatiuni SIFI BH Retail

RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Data raportului: 21.05.2019 Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | ...

VAN la data 30.04.2019

               SITUATIA Anexa  Nr.16         activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana     ...

Rezultate financiare trim 1 2019

Comunicat de presa Raportul trimestrial la 31 martie 2019 al SIF Banat-Crisana   15 mai 2019, Arad | SIF Banat-Crisana aduce la cunostinta investitorilor ca Raportul trimestrial intocmit la data de 31 martie 2019, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 5/2018, Regulamentului nr. 15/2004 si Normei 39/2015, ...

Rezultate financiare preliminare 2017

  Rezultate financiare preliminare aferente anului 2017   SIF Banat-Crisana prezinta rezultatele financiare preliminare neauditate la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Norma ...

Raport trim 3 2017

Rezultate financiare pentru trimestrul 3 2017 Principalii indicatori financiari si operationali ai SIF Banat-Crisana la 30 septembrie 2017: § Valoarea activului net: 2.299,96 milioane lei ...

Rezultate financiare sem 1 2017

Rezultate financiare pentru semestrul I 2017 Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crisana la 30.06.2017: Valoarea activului net: 2.203,59 milioane lei Valoarea totala a ac ...

Raport trimestrul I 2017

Rezultate financiare pentru trimestrul I 2017 Principalii indicatori financiari si operationali ai SIF Banat-Crisana la 31.03.2017: § Valoarea activului net: 2.114,13 milioane lei § Valoar ...

Raport anual 2016

Catre, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCURESTI Comunicat de presa Raportul anual al SIF Banat-Cri ...

Rezultate financiare preliminare aferente anului 2016

Rezultate financiare preliminare aferente anului 2016 SIF Banat-Crisana prezinta rezultatele financiare preliminare neauditate la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Stand ...

Rezultate financiare trim 3 2016

Rezultate financiare pentru trimestrul III 2016 Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crisana la 30.09.2016: § Valoarea activului net: 1.915,19 milioane lei § Valoarea contabila a activ ...

Situatii financiare consolidate 2015

Comunicat de presa Disponibilitate Situatii financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 SIF Banat-Crisana informeaza investitorii ca Situatiile financiare ...

Rezultate financiare semestrul I 2016

Catre, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCURESTI SERVICIUL DE TRANZACTIONARE SI SUPRAVEGHERE A PIETEI In conf ...

Informații financiare anuale

2016 2017
Venituri totale 255,500,156 255,500,156
Venituri in avans 176,752 176,752
Total active 1,204,052,843 1,204,052,843
Rezultat net 81,362,701 134,172,864
Rezultat brut 160,814,227 160,814,227
Nr. mediu salariati 49 49
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 15,795,247 15,795,247
Total datorii 15,795,247 15,795,247
Creante - Total 19,571,404 19,571,404
Cheltuieli totale 94,685,929 94,685,929
Total capitaluri proprii 1,154,100,892 1,154,100,892
Capital subscris varsat 54,884,927 54,884,927
Active imobilizate - Total 983,656,306 983,656,306
Active circulante/datorii curente nete 220,396,537 220,396,537
Active circulante - Total 236,185,825 236,185,825
Venituri din activitatea curenta - Total 255,500,156 255,500,156
Rezultat din activitatea curenta 160,814,227 160,814,227
Cheltuieli din activitatea curenta - Total 94,685,929 94,685,929

Indicatori financiari

An Situații financiare Date financiare cheie Format Ministerul Finanțelor (excerpt)*
2016 Raport Trim III 2016 Salvează -
2016 Raport Trim I 2016 Salvează -
2016 Raport Sem I 2016 Salvează -
2016 Rezultate financiare preliminare 2016 Salvează -
2015 Raport Sem I 2015 Salvează -
2015 Raport Trim III 2015 Salvează -
2015 Rezultate financiare preliminare 2015 Salvează -
2015 Raport Trim I 2015 Salvează -
2014 Raport Trim I 2014 Salvează -
2014 Raport Sem I 2014 Salvează -
2014 Raport Trim III 2014 Salvează -
2014 Rezultate financiare preliminare 2014 Salvează -
2013 Raport Trim III 2013 Salvează -
2013 Rezultate financiare preliminare 2013 Salvează -
2013 Raport Trim I 2013 Salvează -
2013 Raport Sem I 2013 Salvează -
2012 Rezultate preliminare 2012 Salvează -

ESTIMĂRI ANALIȘTI

RAPORT ANALIST March 16, 2017

Romanian SIFs. Not for the faint-hearted

SIF1 - SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

March 16, 2017 - Our valuation of the SIFs is based on the NAVs reported as of December 2015, to which we apply a fair discount, which we have set at 50%, in line with the historical past five-year average. Our valuations result in HOLD recommendations for all five SIFs. In our valuations, we use the official NAV as reported by each SIF. Given that a large part of the SIFs’ portfolios is invested in Tier-1 companies listed on the stock exchange, the official valuation (last 90 days trading average price) should be a good reflection of the market valuation. For the unlisted part of the portfolios, we use the companies’ equity from their official valuations and, given the lack of detailed data and the large number of small companies in this group, we believe that the valuation based on equity is as good as we can get.

RAPORT ANALIST April 27, 2016

Revenge of the SIFs

SIF1 - SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

April 27, 2016 - We initiate our coverage on SIFs, with an Overweight rating on SIF1 and SIF2, while we issue an Equal weight rating on SIF3, SIF4 and SIF5 as we do not see material upside in those funds currently. We generally hold a positive view on local banks as well as on Erste, claiming their earnings prospect should remain benign on our expectation. BT already paid an exceptional dividend this year which we do not see the bank to repeat. However, cash returns from financials should be robust as CEE macro remains resilient. This is a crucial point in the investment story as stakes in banks remain significant and reliance on their disposed income is also important. SIFs are trading at large discount to their NAV (-47.6% on average), due to couple of reasons: (1) lack of liquidity (2) 5% threshold (discussed in next paragraph) (3) initial corporate governance issues (4) unlisted assets in their portfolios. Shareholding cap puts a strain on market prices so far. The current regulation limits shareholders to own not more than 5% of each fund’s shares. This was already an improvement as the initial cap was 1%. Investors are expecting a trigger in threshold once the SIFs will be registered as alternative funds but the road is still unclear whether this would imply the lift of the cap. Lifting or full elimination of the cap could bring liquidity to the market as well as better corporate governance due to more active shareholders. SIFs usually use various alternatives to distribute income to investors including stock and cash dividends and share buybacks. Adding up all the income distributions, SIF3 and SIF4 had exceptional yields of 9.7% and 17.5%, respectively, while other funds also had rather high return to shareholders. We believe that the SIFs should benefit from the uptick in Romanian macroeconomic environment via their investments e.g. in banks or real estate. In addition, the lift of 5% threshold could also be a trigger in share prices, in which case we see an upswing for all SIFs in general.

ESTIMĂRI ANALIȘTI

Informații investitori

Prezentare companie

Anterior
Următorul

Prezentare IR

  • Data
  • Documente
Anterior
Următorul