SIF OLTENIA S.A.

SIF OLTENIA S.A.

Despre SIF OLTENIA S.A.

S.I.F. OLTENIA S.A. este o societate de investitii financiare de tip inchis constituita in conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996 privind transformarea Fondurilor Proprietatii Private in Societati de Investitii Financiare, atestata de CNVM/ASF sub nr. PJR09SIIR/160003/14.02.2006.
S.I.F. OLTENIA S.A. se incadreaza in categoria „Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC), cu o politica de investitii diversificata si  functioneaza ca o societate comerciala pe actiuni, autoadministrata, cu capital fix, integral privat. Capitalul social este de 58.016.571 lei divizat in 580.165.714 actiuni ordinare nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei.
Activitatile de depozitare - prevazute de legislatie si regulamentele Autoritatii de Supraveghere Financiara - sunt asigurate de Raiffeisen Bank S.A.
Evidenta actionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. este tinuta de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti.
S.I.F. OLTENIA S.A. este listata la Bursa de Valori Bucuresti incepand din data de 01.11.1999, cu un free-float de 100%.
S.I.F. OLTENIA S.A. este membra a Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF), Organizatiei Profesionistilor Pietei de Capital (OPPC) si membru asociat al Asociatiei Europene a Capitalului Privat si de Risc (EVCA).
S.I.F. OLTENIA S.A. este o prezenta stabila pe piata de capital romaneasca in urma activitatii sustinute de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti.

Obiective ale activitatii: restructurarea calitativa a portofoliului de actiuni printr-o politica investitionala dinamica; constituirea unui portofoliu diversificat cu un grad scazut de risc; mentinerea unui nivel ridicat de lichiditate al portofoliului administrat, care sa permita atat realizarea politicii investitionale, cat si pe cea de dividend; dezvoltarea organizationala; implementarea principiilor de guvernanta corporativa.

S.I.F. OLTENIA S.A. actioneaza, cu respectarea legislatiei in vigoare, in vederea realizarii obiectivului strategic prioritar, acela de stimulare a actionarilor societatii prin cresterea pretului actiunii si a dividendelor acordate.

Președinte: TUDOR CIUREZU

Structură acționariat

Acționar Acțiuni Procent
Alti actionari 580.165.714 100,00%
Total 580.165.714 100%

Date furnizate de: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 06/14/2017

Statistici piață

  • Astăzi
  • 1 săptămână
  • 1 lună
  • 6 Luni
  • 1 An
Volum

Dividende

An Dividend Date de referință pentru AGA Dată AGA (dividend) Înregistrează date Data Ex-Dividend Data Anunț Data distribuire
2016 0,090000 08/23/2017 09/06/2017 10/11/2017 10/10/2017 08/01/2017 11/01/2017
2015 0,130000 04/14/2016 04/29/2016 09/12/2016 09/09/2016 03/21/2016 10/03/2016
2014 0,120000 04/02/2015 04/29/2015 08/28/2015 08/27/2015 03/11/2015 09/17/2015
2013 0,160000 06/27/2014 07/29/2014 08/14/2014 08/12/2014 06/03/2014 10/01/2014
2012 0,130000 03/22/2013 04/20/2013 05/15/2013 05/13/2013 03/05/2013 N/A

VAN la data 31.12.2017- date operative

  SIF Oltenia S.A. ANEXA 16                                                                           Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2017 (se completeaza lunar)                                                                                    DATE OPERATIVE Modul de calcul al valorii ac ...

VAN la data 30.11.2017

SIF Oltenia S.A. ANEXA 16                                                                           Situatia activelor si datoriilor la data de 30/11/2017 (se completeaza lunar)  Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004) Valoarea (lei) ...

Cumparare actiuni TURISM FELIX S.A.

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata   Data raportului:16.11.2017 Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. Sediul social: judetul Dolj, ...

VAN la data 31 Octombrie 2017

SIF Oltenia S.A. ANEXA 16                                                                           Situatia activelor si datoriilor la data de 31/10/2017 (se completeaza lunar)  Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004) Valoarea (lei) ...

Rezultate financiare trim 3 2017

Rezultate financiare la 30.09.2017   Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor noua luni ale anului 2017 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.  Principalii indicatori financiari si operationali ai societatii la 30.09.2017 sunt: Total activ                    1.763.574.367 lei VUAN               ...

Disponibilitate raport trimestrul III 2017

COMUNICAT DE PRESA   S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 30.09.2017 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 14.11.2017, orele 900, la sediul societatii si pe site-ul propriu: www.sifolt.ro. Mentionam ca situatiile fina ...

Depozitarul Central distribuie, de miercuri, dividende pentru Vrancart

Bucureşti, 31 oct /Agerpres/ - Depozitarul Central va distribui, începând de miercuri, dividendele pentru acţionarii SIF Oltenia, se arată într-un comunicat de presă remis marţi, AGERPRES. 'Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 01.11.2017 - 30.10.2020, distribuie dividende pentru acţionarii SIF OLTENIA S.A. (simbol SIF5). Em ...

Plata dividend 2016 - precizari impozitare

Comunicat privind modalitatea de impozitare a dividendelor cuvenite fondurilor de investitii   In cazul fondurilor de investitii fara personalitate juridica constituite prin contract de societate civila pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende, prevazute de art.43 alin (1) si (2) din Legea 227/2015, Participantii/ Custozii/Soc ...

VAN la data 30 Septembrie 2017

SIF Oltenia S.A. ANEXA 16                                                                           Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2017 (se completeaza lunar)  Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004) Valoarea (lei) ...

Plata dividende 2016

COMUNICAT privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata   In conformitate cu Hotararea nr.3 adoptata de Adunarea Gen ...

Rezultate financiare trim 3 2017

Rezultate financiare la 30.09.2017   Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor noua luni ale anului 2017 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.  Principal ...

Rezultate financiare anuale consolidate la 31.12.2016

COMUNICAT DE PRESA   S.I.F. Oltenia S.A. informeaza ca Situatiile financiare consolidate la 31.12.2016, aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 06.09.2017 pot fi consul ...

Rezultate financiare sem 1 2017

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind situatiile financiare individuale interimare simplificate pentru 30.06.2017   RAPORT SEMESTRIAL conform Regulamentului C.N.V.M. / A.S.F. n ...

Rezultate financiare trim 1 2017

RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2017 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006   Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor trei luni ale anului 2017 s-a desfasurat in concordanta cu ...

Raport anual 2016

RAPORTUL ANUAL la 31.12.2016   Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in anul 2016 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.   La data de 31.12.2016, activele societatii ...

Rezultate financiare preliminare 2016

REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINATE la 31.12.2016   Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in anul 2016 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.   La data de 31.12. ...

Rezultate financiare trim 3 2016

RAPORT TRIMESTRIAL la 30.09.2016 conform Regulamentului C.N.V.M. / A.S.F. nr. 1/2006     Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor noua luni ale anului 2016 s-a desfasurat in ...

Rezultate financiare anuale consolidate 2015

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE asupra situatiilor financiare consolidate incheiate la  31.12.2015 - extras -   Situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2015 au fo ...

Raport Semestrial la 30.06.2016

  COMUNICAT referitor la RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind situatiile financiare individuale interimare simplificate pentru 30.06.2016 RAPORT SEMESTRIAL conform ...

Informații financiare anuale

2016 2015 2017
Venituri totale 263,293,213 263,293,213 263,293,213
Total active 912,509,003 912,509,003 912,509,003
Rezultat net 101,271,377 94,876,130 94,876,130
Rezultat brut 113,167,847 113,167,847 113,167,847
Nr. mediu salariati 50 50 50
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 76,733,706 76,733,706 76,733,706
Total datorii 76,733,706 76,733,706 76,733,706
Creante - Total 17,448,279 17,448,279 17,448,279
Cheltuieli totale 150,125,366 150,125,366 150,125,366
Total capitaluri proprii 864,086,810 864,086,810 864,086,810
Capital subscris varsat 58,016,571 58,016,571 58,016,571
Active imobilizate - Total 932,138,700 932,138,700 932,138,700
Active circulante/datorii curente nete -19,629,697 -19,629,697 -19,629,697
Active circulante - Total 57,012,734 57,012,734 57,012,734
Venituri din activitatea curenta - Total 263,293,213 263,293,213 263,293,213
Rezultat din activitatea curenta 113,167,847 113,167,847 113,167,847
Cheltuieli din activitatea curenta - Total 150,125,366 150,125,366 150,125,366

Indicatori financiari

An Situații financiare Date financiare cheie Format Ministerul Finanțelor (excerpt)*
2016 Raport Trim III 2016 Salvează -
2016 Raport Trim I 2016 Salvează -
2016 Raport Sem I 2016 Salvează -
2016 Rezultate financiare preliminare 2016 Salvează -
2015 Raport Sem I 2015 Salvează -
2015 Raport Trim III 2015 Salvează -
2015 Rezultate financiare preliminare 2015 Salvează -
2015 Raport Trim I 2015 Salvează -
2014 Raport Trim I 2014 Salvează -
2014 Raport Sem I 2014 Salvează -
2014 Raport Trim III 2014 Salvează -
2014 Rezultate financiare preliminare 2014 Salvează -
2013 Raport Trim III 2013 Salvează -
2013 Rezultate financiare preliminare 2013 Salvează -
2013 Raport Trim I 2013 Salvează -
2013 Raport Sem I 2013 Salvează -
2012 Rezultate preliminare 2012 Salvează -

ESTIMĂRI ANALIȘTI

RAPORT ANALIST March 16, 2017

Romanian SIFs. Not for the faint-hearted

SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

March 16, 2017 - Our valuation of the SIFs is based on the NAVs reported as of December 2015, to which we apply a fair discount, which we have set at 50%, in line with the historical past five-year average. Our valuations result in HOLD recommendations for all five SIFs. In our valuations, we use the official NAV as reported by each SIF. Given that a large part of the SIFs’ portfolios is invested in Tier-1 companies listed on the stock exchange, the official valuation (last 90 days trading average price) should be a good reflection of the market valuation. For the unlisted part of the portfolios, we use the companies’ equity from their official valuations and, given the lack of detailed data and the large number of small companies in this group, we believe that the valuation based on equity is as good as we can get.

RAPORT ANALIST April 27, 2016

Revenge of the SIFs

SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

April 27, 2016 - We initiate our coverage on SIFs, with an Overweight rating on SIF1 and SIF2, while we issue an Equal weight rating on SIF3, SIF4 and SIF5 as we do not see material upside in those funds currently. We generally hold a positive view on local banks as well as on Erste, claiming their earnings prospect should remain benign on our expectation. BT already paid an exceptional dividend this year which we do not see the bank to repeat. However, cash returns from financials should be robust as CEE macro remains resilient. This is a crucial point in the investment story as stakes in banks remain significant and reliance on their disposed income is also important. SIFs are trading at large discount to their NAV (-47.6% on average), due to couple of reasons: (1) lack of liquidity (2) 5% threshold (discussed in next paragraph) (3) initial corporate governance issues (4) unlisted assets in their portfolios. Shareholding cap puts a strain on market prices so far. The current regulation limits shareholders to own not more than 5% of each fund’s shares. This was already an improvement as the initial cap was 1%. Investors are expecting a trigger in threshold once the SIFs will be registered as alternative funds but the road is still unclear whether this would imply the lift of the cap. Lifting or full elimination of the cap could bring liquidity to the market as well as better corporate governance due to more active shareholders. SIFs usually use various alternatives to distribute income to investors including stock and cash dividends and share buybacks. Adding up all the income distributions, SIF3 and SIF4 had exceptional yields of 9.7% and 17.5%, respectively, while other funds also had rather high return to shareholders. We believe that the SIFs should benefit from the uptick in Romanian macroeconomic environment via their investments e.g. in banks or real estate. In addition, the lift of 5% threshold could also be a trigger in share prices, in which case we see an upswing for all SIFs in general.

ESTIMĂRI ANALIȘTI

Informații investitori

Prezentare companie

Anterior
Următorul

Prezentare IR

  • Data
  • Documente
Anterior
Următorul
Devino membru al comunității InvestingRomania!

Deschide-ți un cont gratuit, iar noi te ținem la curent cu cele mai recente știri despre bursă și economie. Nu uita să-ți personalizezi contul InvestingRomania! Informația înseamnă putere

Deschide-ți un cont gratuit
Ai deja un cont?