Comentariul săptămânii

Cum evaluezi o companie? Despre tranzacții, perspectiva vânzătorului și a cumpărătorului

Ileana Guțu
Ileana GuțuSenior Manager, Evaluare, PwC

În general, cea mai adecvată modalitate de evaluare a unei companii este cea care ține cont de beneficiile viitoare la care antreprenorul renunță prin vânzarea companiei, beneficii ajustate cu riscurile asociate activității desfășurate. Acest lucru se întâmplă atât în cazul abordării prin venituri cât și în cazul abordării prin piață (multipli). Aplicate corect si coerent, ambele metode ar trebui să conducă la rezultate similare.

 

Astfel, cele mai utilizate modalități de evaluare a afacerii sunt abordarea prin venituri (metoda fluxului de numerar actualizat) și abordarea prin piață (prin considerarea unor multipli financiari sau operaționali). Indiferent de metoda selectată, o evaluare de afacere începe întotdeauna cu o analiză diagnostic care permite identificarea și înțelegerea clară a principalelor variabile cheie care influențează valoarea unei companii, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. De obicei, acești factori decurg dintr-o analiză macroeconomică și microeconomică a mediului în care operează firma.

 

Ideea fundamentală pe care se bazează abordarea prin venituri este că valoarea unei afaceri este determinată de potențialul acesteia de a genera numerar în viitor. Procedura de evaluare a unei afaceri prin metoda fluxului de numerar actualizat este complexă și presupune atât abilități tehnice cât și aplicarea coerentă a unor principii de evaluare. Cheia unei evaluări de afaceri este coerența modelului financiar și a ipotezelor care stau la baza fluxurilor de numerar previzionate. Odată determinate, fluxurile de numerar vor fi actualizate folosind costul mediu ponderat al capitalului pentru a determina valoarea prezentă a acestora. Costul mediu ponderat al capitalului poate fi definit, din perspectiva companiei, ca un nivel al retribuției către furnizorii de capital pentru utilizarea surselor de finanțare, indiferent de forma acestora: capital propriu sau diverse forme de împrumuturi. Costul mediu ponderat al capitalului reprezintă așadar un randament minim pe care o companie ar trebui să îl genereze pentru a crea valoare pentru furnizorii săi de capital. Din perspectiva investitorilor, costul mediu ponderat al capitalului reprezintă costul de oportunitate al sumelor alocate afacerii respective.

 

Abordarea prin comparații de piață indică valoarea de piață a unei societăți pe baza analizei societăților comparabile cotate pe piața de capital şi a informațiilor derivate din tranzacțiile din industrie sau a tranzacțiilor anterioare ce au implicat societatea evaluată. Multiplii de valoare cei mai uzitați pentru evaluarea afacerii sunt: EV/Vânzări (“Valoarea de afacere/Venituri din vânzări”), EV/EBITDA (“Valoarea de afacere/ Profitul înainte de dobânzi, impozit pe profit, depreciere şi amortizare”), EV/EBIT (“Valoarea de afacere/ Profitul înainte de dobânzi şi impozit pe profit”), EV/Active (“Valoarea de afacere/ Valoarea contabilă a activelor) şi Eq.V/Valoarea contabilă a activului net (“Valoarea capitalului propriu/Valoarea contabilă a activului net”). Consensul general este că indicatorii privind vânzările, profiturile istorice sau valoarea contabilă a activelor sau a activului net trebuie aplicați cu mare prudență, deoarece indicatorii financiari istorici nu reflectă în mod necesar situația actuală a afacerii. Alți indicatori operaționali (selectați funcție de industrie) sau perspectivele financiare ale pieței locale pot avea influențe majore asupra valorii finale a afacerii vândute. În general obiectivul acestei analize este de a estima un nivel indicativ pentru intervalul de valori potențiale ale companiei, care să poată fi utilizate ca referință pentru evaluarea pe baza Fluxurilor de numerar actualizate (FNA). Această metodă este foarte uzitată mai ales datorită simplității ei.

 

Diferențele între evaluarea vânzătorului și cea a cumpărătorului se datorează percepției diferite pe care aceștia o pot avea atât asupra beneficiilor viitoare, cât și asupra riscurilor asociate activității desfășurate de companie. Deși în general vânzătorul este mai optimist, s-au observat situații în piață în care cumpărătorul a anticipat anumite sinergii, specifice lui, pentru care a fost dispus să plătească suplimentar.

 

Prin natura sa, activitatea de evaluare nu poate fi considerată o activitate pur științifică, iar concluziile sunt subiective în multe cazuri și depind de aprecierea individuală a celui care face evaluarea. În consecință, nu există o singură valoare care nu poate fi contestată și de aceea opinia celui care realizează evaluarea se încadrează într-o anumită plajă de valori. În funcție de poziția în tranzacție (vânzător sau cumpărător), este firesc ca fiecare participant să se poziționeze inițial la limitele opuse ale intervalului, urmând ca, în cadrul procesului de negociere, să se încerce ajungerea la un numitor comun.

 

Nu există o rețetă pentru cât ar fi dispus un antreprenor să lase din preț pentru a închide o tranzacție, fiecare tranzacție are specificul ei. Teoretic, antreprenorul vânzător nu va coborî sub limita inferioară rezultată din procesul de evaluare. Este însă cert că tehnica negocierii, împrejurările exacte ale tranzacției, cunoștințele și motivațiile cumpărătorului și ale vânzătorului sunt factori esențiali care determina un preț mai mare sau mai mic.

Ileana Guțu
Ileana GuțuSenior Manager, Evaluare, PwC

Ileana este Senior Manager în cadrul departamentului de Evaluare („Valuation & Economics”) al PwC Bucureşti, fiind specializată în evaluări de afaceri, analize de impact economic, evaluări pentru raportare financiară, asistenţă în elaborarea de planuri de afaceri şi studii de fezabilitate.
Ileana este deţinătoare a titlului CFA (Analist Financiar) şi a absolvit cursuri de master în domeniul Management Financiar şi Pieţe de capital. Ileana este deţinătoare a diplomei ACCA Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). În cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, Ileana este vicepreşedinte şi membru acreditat, fiind specializată în evaluarea de întreprinderi.
Ileana are peste 9 ani experienţă în cadrul PwC România, fiind implicată în peste 70 de proiecte din diverse industrii (de exemplu: asistenţă guvernamentală, IT, petrol şi gaze, bancar, energie regenerabilă) şi categorii (studii de impact economic, evaluări de afaceri, evaluări pentru raportare financiară, studii de fezabilitate, evaluări de instrumente financiare).