RAPORT ANALIST April 06, 2017

SIF3 incotro?

Evaluarea SIF3 se bazează pe valoarea activului net ajustat în funcție de riscul pe care îl presupune fiecare categorie de active. Am considerat necesară ajustarea elementelor de activ, deoarece și în cazul SIF3 există un discount semnificativ al prețului la care se tranzacționează aceste acțiuni și valoarea activului net unitar. Discount-urile pe care le-am folosit țin cont în principal de gradul de lichiditate al fiecărei categorii de active. Pentru evaluarea tuturor SIF-urilor, am utilizat aceleași niveluri de discount pentru aceeași categorie de acțiuni din portofoliu.
Calitatea portofoliului SIF3 nu este sub nici o formă punctul forte al acesteia. Discount-ul la care se tranzacționează acțiunile sale în piață, poate fi considerat însă un aspect pozitiv pentru investitori.