Cartel ALFA solicită premierului convocarea Consiliului Naţional Tripartit pentru discutarea unor probleme majore

Bucureşti, 13 mar /Agerpres/ - Confederaţia Sindicală Cartel ALFA solicită premierului Viorica Dăncilă convocarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social şi punerea în discuţie cu partenerii sociali reprezentativi problemele majore pe care ''Guvernul le trece la secret', precum reforma sistemului de pensii şi programul de dezvoltare a României.

Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului, Cartel ALFA semnalează faptul că se continuă transformarea majorităţii salariaţilor din sectorul privat în salariaţi de gradul doi, ceea ce, în opinia sindicaliştilor, reprezintă pentru România un mare eşec, cu consecinţe sociale şi economice majore.

'Ca prim argument la această afirmaţie este faptul că termenul de sector privat a dispărut practic din preocuparea curentă a factorilor de decizie, indiferent că vorbim de planul economic sau social, şi foarte greu găsim astăzi o referire la acest sector în documentele legislative ale Parlamentului sau ale Guvernului României.
Situaţia gravă a salariaţilor din sectorul privat s-a accentuat în perioada 2007 - 2018, perioadă în care câteva elemente, necorectate de nicio guvernare, au avut şi au în continuare consecinţe negative asupra acestora', se menţionează în document.

În acest sens, sindicaliştii atrag atenţia asupra necesităţii modificării Legii dialogului social, care a fost schimbată 'forţat' în 2011 'datorită obedienţei guvernanţilor din acea perioadă la presiunea unor instituţii externe'. Astfel, a fost eliminat prin lege Contractul Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, iar prin condiţionările introduse s-a blocat posibilitatea încheierii de contracte colective de muncă sectoriale. Totodată, a fost diminuată constant posibilitatea sindicatului de a reprezenta salariaţii în negocierile colective pentru realizarea unei corecte distribuţii a creşterii economice înregistrate an de an.

'Blocarea unei redistribuiri echilibrate a rezultatelor muncii prin intermediul negocierilor colective, cumulat cu creşterea salariul minim la nivel naţional (rămas, din păcate, unicul mecanism redistributiv), a avut drept efect concentrarea salariilor, în principal în sectorul economic, în jurul salariului minim pe economie', spune Cartel ALFA.

De asemenea, blocajele legislative au dus la scăderea numărului de CCM de la nivel de unitate (de altfel singurul nivel unde se mai negociază) şi participarea reprezentanţilor salariaţilor la aceste negocieri. Din peste 540.000 unităţi existente (bugetare şi private) în România, numai 7.186 au încheiat CCM, adică 1,33%, deşi a fost emis un act normativ care obliga încheierea de CCM pentru rezolvarea transferului de contribuţii sociale. Astfel, dintre acestea, numărul de CCM încheiate de sindicate reprezintă numai 14,63%. Majoritatea, peste 80%, sunt semnate de reprezentanţii salariaţilor - în fapt reprezentanţi numiţi de angajator, precizează Cartel ALFA.

'Fiind lipsiţi de forţa şi expertiza unui sindicat, rezultatul aşa-ziselor negocieri desfăşurate de reprezentanţii salariaţilor sunt în general lipsite de consistenţă în ceea ce priveşte protecţia, drepturile şi beneficiile pe care le oferă angajaţilor. Altfel spus, în sistemul privat din România, majoritatea lucrătorilor nu sunt acoperiţi de un contract colectiv de muncă. Lipsa protecţiei contractelor colective de muncă se traduce în salarii mici, condiţii de muncă precare, lipsa formării profesionale şi a remunerării în funcţie de calificare, lipsa unei ierarhizări corecte, diverse forme de abuzuri şi discriminare', atrag atenţia sindicaliştii.

În plus, în toată această perioadă, într-un mediu economic ostil, lipsa unor pârghii de negociere reală a CCM a condus la aplatizarea grilelor de salarizare, salariul minim s-a suprapus peste grilele de salarizare ale muncitorilor calificaţi, ale salariaţilor cu studii medii şi chiar ale celor cu studii superioare.

'În toate programele PSD se prevedea că, începând cu 1 ianuarie 2018, să existe încă un salariu minim pentru funcţiile ce necesită pregătire superioară. Acest lucru nu a fost îndeplinit, deşi ar fi suplinit într-o oarecare măsură lipsa posibilităţii de reglare prin mecanismul negocierii colective, aşa cum ar fi fost normal. Subliniem, încă odată, că normalitatea pe care o susţinem este ca statul să permită prin legislaţie naţională negocierea liberă, dând posibilitate sindicatului, lucrătorilor reprezentaţi de acesta, să lupte pentru aceste drepturi; adică să poată recurge inclusiv la acţiuni greviste atunci când angajatorul îşi încalcă angajamentele sau nu acordă drepturile salariaţilor în conformitate cu performanţele obţinute de unitate', se subliniază în scrisoarea deschisă.

În plus, Cartel ALFA scoate în evidenţă faptul că salariile în sectorul privat sunt stabilite în funcţie de eficienţă, productivitate, cerere şi ofertă, având un risc ridicat de pierdere a locului de muncă, în timp ce în sectorul bugetar salariile sunt majorate de politicieni, fără niciun fel de relaţionare cu sectorul privat, care încă produce peste 80% din PIB.

'Sigur că, şi în sectorul public, salariile trebuie să fie adecvate şi să asigure o remuneraţie corectă în raport cu o serie întreagă de elemente. Prin atât de mult discutata Lege a salarizării personalului bugetar, Guvernul României abordează ierarhizarea salarială prin categorii, trepte şi clase de salarizare. În schimb, tot Guvernul României blochează acest proces pentru sectorul privat, prin refuzul de a modifica legislaţia dialogului social în sensul în care aceste elemente să poată fi stabilite prin mecanismul negocierilor colective. Astfel, lipsa unei politici globale şi coerente creează o mare discriminare între sectoarele de activitate şi între salariaţi, cu efecte negative pentru sectorul privat (...). O precizare importantă, deoarece dorim să ne aliniem la ţările dezvoltate din spaţiul Uniunii Europene, este că în aceste ţări, salariul mediu bugetar este mai mic cu circa 10% decât cel mediu din sectorul privat sau cel mult egal cu acesta', afirmă reprezentanţii confederaţiei.

În acest context, Cartel ALFA solicită public premierului convocarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social.

'Considerăm că situaţia prezentată este gravă, motiv pentru care solicităm în regim de urgenţă analizarea în detaliu a celor prezentate. Datele prezentate (extrase din rapoartele Revisal, Raportul de prognoză al MFP în baza datelor INS etc.) vă sunt la îndemână şi ele trebuie să constituie bază pentru fundamentarea politicilor publice, prin intermediul unui dialog social cu partenerii sociali aplicat şi real. Deşi declarativ aţi specificat deschiderea către dialog, până acum acesta nu a fost realizat, deoarece nu aţi răspuns nici la solicitarea confederaţiilor sindicale reprezentative de a avea o întâlnire cu dumneavoastră şi nici nu aţi convocat Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, instituţia cea mai înaltă a dialogului social tripartit, prezidată de prim-ministrul în funcţie. Pe această cale, vă solicităm public convocarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social şi punerea în discuţie cu partenerii sociali reprezentativi problemele semnalate, dar probleme majore pe care acest Guvern le trece la secret, precum reforma sistemului de pensii şi programul de dezvoltare a României', se mai spune în scrisoarea deschisă. AGERPRES/(AS - autor: Cătălin Trandafir, editor: Oana Tilică)