Comisia Europeană emite noi orientări pentru a proteja activele şi tehnologiile critice în contextul crizei coronavirusului

Bruxelles, 26 mar /Agerpres/ - Comisia Europeană a emis, miercuri, noi orientări care au scopul de a asigura o abordare solidă la nivelul UE în ceea ce priveşte examinarea investiţiilor străine într-o perioadă de criză a sănătăţii publice şi de vulnerabilitate economică cauzată de această criză, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Potrivit Comisiei, aceste orientări au scopul este de a proteja societăţile din UE şi activele critice, în special în domenii precum sănătatea, cercetarea medicală, biotehnologia şi infrastructurile care sunt esenţiale pentru securitatea şi ordinea publică, fără a submina deschiderea generală a UE faţă de investiţiile străine.

'Dacă vrem ca Europa să iasă din această criză la fel de puternică precum a intrat, trebuie să luăm măsuri de precauţie acum. Ca în orice criză, atunci când activele noastre industriale şi corporative se află sub stres, trebuie să ne protejăm securitatea şi suveranitatea industrială. Dispunem de instrumentele necesare pentru a face faţă acestei situaţii în temeiul legislaţiei europene şi naţionale şi invit statele membre să le utilizeze pe deplin', a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

'Trebuie să ştim cine face investiţii şi cu ce scop. UE şi statele sale membre dispun de instrumente juridice adecvate în acest sens. Orientările de astăzi invită statele membre să utilizeze aceste instrumente pe o scară cât mai largă şi oferă clarificări suplimentare cu privire la modul de utilizare a cadrului nostru de examinare a investiţiilor pentru a împiedica vânzarea activelor critice ale UE în contextul crizei actuale', a precizat comisarul pentru comerţ, Phil Hogan.

În conformitate cu normele UE existente, statele membre sunt împuternicite să examineze investiţiile străine directe (ISD) provenite din ţări din afara UE din motive de securitate sau de ordine publică. Protecţia sănătăţii publice este recunoscută ca fiind un motiv imperativ de interes general. În consecinţă, statele membre pot impune măsuri de atenuare (cum ar fi angajamente de aprovizionare pentru a satisface nevoile vitale naţionale sau ale UE) sau pot împiedica un investitor străin să achiziţioneze o societate sau să preia controlul unei societăţi. Mecanisme naţionale de examinare a ISD există în prezent în 14 state membre. De la intrarea în vigoare anul trecut a regulamentului UE de examinare a investiţiilor străine, UE este pregătită în mod adecvat pentru a coordona controlul achiziţiilor străine efectuate la nivelul statelor membre.

Odată cu emiterea orientărilor, Comisia face apel la statele membre care dispun deja de un mecanism de examinare să facă uz pe deplin de instrumentele de care dispun în temeiul legislaţiei UE şi al legislaţiei naţionale pentru a preveni fluxurile de capital din ţările din afara UE care ar putea submina securitatea sau ordinea publică din Europa.

Comisia invită statele membre să instituie un mecanism complet de examinare şi, între timp, să ia în considerare toate opţiunile în conformitate cu legislaţia UE şi obligaţiile internaţionale pentru a aborda eventualele cazuri în care achiziţionarea sau controlul de către un investitor străin a unei anumite societăţi, infrastructuri sau tehnologii ar putea crea un risc pentru securitatea sau ordinea publică din UE.

De asemenea, Comisia încurajează cooperarea dintre statele membre în ceea ce priveşte cazurile de examinare a ISD în care investiţiile străine ar putea avea un efect asupra pieţei unice a UE. Achiziţiile străine care au loc în prezent intră deja în domeniul de aplicare al regulamentului UE de examinare a ISD şi ar putea fi reexaminate în cadrul mecanismului de cooperare instituit prin regulamentul menţionat, care va fi pe deplin operaţional începând cu luna octombrie 2020.

În ceea ce priveşte circulaţia capitalurilor, orientările reamintesc, de asemenea, circumstanţele specifice în care poate fi restricţionată circulaţia liberă a capitalurilor legate de achiziţia de cote de participaţie, în special a celor provenite din ţări terţe.

De asemenea, Comisia anunţă că va continua să urmărească îndeaproape evoluţiile pe teren şi este pregătită să discute şi să asigure coordonarea oricărui caz de investiţii străine cu impact european mai larg. De asemenea, protecţia activelor strategice ale UE va face obiectul unor discuţii între preşedintele von der Leyen şi liderii UE în cadrul videoconferinţei Consiliului European. AGERPRES/(AS-autor: Constantin Balaban, editor: Mariana Nica)