UPDATE OMV Petrom, profit net de peste 4 miliarde de lei în 2018, în creştere cu 64%

SNP OMV PETROM S.A.
Bucureşti, 6 feb /Agerpres/ - Grupul OMV Petrom a obţinut în anul 2018 un profit net de 4,08 miliarde de lei, în creştere cu 64% faţă de 2017, când acesta a fost de 2,49 miliarde de lei, la acest rezultat contribuind segmentul Upstream, conform unui comunicat al companiei remis, miercuri, AGERPRES.

Potrivit rezultatelor financiare preliminare consolidate neauditate aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2018, date miercuri publicităţii, profitul net în trimestrul 4 s-a situat la 1,41 miliarde de lei, mai mare cu 120%, faţă de cel consemnat în T4 2017, de 642 milioane de lei.

'În T4/18, am beneficiat de cererea crescută pentru electricitate şi carburanţi, precum şi de preţurile mai mari ale mărfurilor comparativ cu T4/17, în timp ce marjele de rafinare au continuat să aibă o tendinţă descendentă în T4/18. La nivelul anului 2018, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale s-a situat la valoarea de 4,8 miliarde de lei, segmentul Upstream contribuind cu circa două treimi. Segmentul Upstream a beneficiat de preţuri realizate mai bune, precum şi de nivelul mai scăzut al costurilor de producţie, cheltuielilor cu amortizarea şi al celor de explorare, ceea ce a contrabalansat efectul scăderii producţiei. Rezultatul Downstream Oil reflectă performanţa solidă a activităţii de vânzări, care a compensat parţial impactul reviziei rafinăriei din T2/18 şi marja de rafinare mai scăzută. Rezultatul Downstream Gas s-a îmbunătăţit, susţinut de disponibilitatea crescută a centralei electrice de la Brazi şi de numărul mai mare de clienţi finali. Toate aceste evoluţii au condus la un flux de trezorerie din activităţi de exploatare de 7,4 miliarde de lei în 2018, cu 24% peste nivelul anului precedent', se arată în comunicat.

Pe parcursul anului, grupul OMV Petrom a crescut investiţiile la 4,3 miliarde de lei, preponderent în Upstream.

'Am forat 110 sonde, am efectuat circa 1.000 de reparaţii capitale la sonde şi, în urma unei campanii offshore de succes, am pus în producţie sonda din portofoliul nostru care furnizează cele mai mari volume de ţiţei la acest moment. Conform planificării, am investit şi în proiecte importante din Dowsntream: revizia rafinăriei Petrobrazi, proiectul de poli-combustibili şi modernizarea depozitelor de carburanţi. Am plătit dividende în valoare de 1,1 miliarde de lei; fluxul de trezorerie extins după plata dividendelor a fost de 2 miliarde de lei', se spune în comunicat.

Valoarea vânzărilor consolidate în 2018 a fost de 22,52 miliarde de lei, cu 16% mai mare decât în 2017, datorită creşterii preţurilor mărfurilor şi a volumului vânzărilor de electricitate, contrabalansate parţial de volume mai mici ale vânzărilor de gaze naturale şi produse petroliere.

Vânzările din Downstream Oil au reprezentat 76% din totalul vânzărilor consolidate, vânzările din Downstream Gas au reprezentat 22%, iar cele din Upstream
aproximativ 2%.

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a crescut cu 47%, la valoarea de 4,8 miliarde de lei, ca urmare a condiţiilor economice îmbunătăţite care au condus la preţuri mai mari în Upstream şi a disponibilităţii mai mari a centralei electrice Brazi, compensând un mediu mai puţin favorabil din punct de vedere al marjelor de rafinare şi rata de utilizare mai mică a rafinăriei Petrobrazi datorită reviziei generale planificate din T2/18.

Profitul net CCA excluzând elemente speciale atribuibil acţionarilor OMV Petrom a fost de 3,73 miliarde de lei, cu 50% mai mare comparativ cu 2017.

Elementele speciale au cuprins venituri nete în valoare de 223 milioane de lei, în principal datorită reversării unei ajustări de depreciere în Upstream, în timp ce câştigurile din deţinerea stocurilor au fost în sumă de 186 milioane de lei în 2018.

Rezultatul din exploatare al Grupului pentru anul 2018 s-a majorat cu 59% la valoarea de 5,21 miliarde de lei (2017: 3,27 miliarde de lei), ca urmare a creşterii preţurilor mărfurilor şi optimizării continue a costurilor.

Rezultatul financiar net s-a îmbunătăţit la o pierdere de 299 milioane de lei, de la o pierdere de 366 milioane de lei în 2017, reflectând în principal venituri mai mari din dobânzi la depozite bancare.

Profitul net atribuibil acţionarilor OMV Petrom a fost de 4,08 miliarde de lei în 2018, comparativ cu 2,49 miliarde de lei în 2017.

Investiţiile în valoare de 4,29 miliarde de lei în 2018 au fost cu 44% mai mari comparativ cu 2017. Acestea au cuprins în principal investiţiile din Upstream în sumă de 3,15 miliarde de lei în 2018, comparativ cu 2,44 miliarde de lei în 2017.

Investiţiile din Downstream au fost în valoare de 1,14 miliarde de lei (2017: 533 milioane de lei), din care 1,11 miliarde de lei în Downstream Oil (2017: 446 milioane de lei). AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi)