Stiri BVB

Hotarari AGAO 10.12.2018

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din ...

Intalnire investitori si analisti - Conferinta Praga, 4-7 decembrie 2018

    RAPORT DE INFORMARE   Data raportului: 10.12.2018 Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea") Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, ...

Litigiu

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata   Data raportului: 10.12.2018 Denumirea emitentului: Soc ...

Disponibilitate materiale AGEA 29/30.01.2019

  DISPONIBILITATE CONVOCATOR SI MATERIALE AGA BVB Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) informeaza asupra disponibilitatii Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societati ...

Notificare - rascumparare actiuni proprii 3-7 decembrie 2018

Nr. 42/10.12.2018 Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA     RAPORT CURENT Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii ...

Notificare - rascumparare actiuni proprii 03.12-07.12.2018

                                                                                                                                                                            Notificare privind tran ...

Desfasurare AGA Ordinara

Convocarea AGEA pentru 29/30.01.2019

Nr. 4976/7.12.2018 Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA               Sectorul Instrumente si Investitii Financiare               Fax: 021- 659.60.51               BURSA DE ...

Litigiu

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata   Data raportului: 07.12.2018 Denumirea emitentului: Societat ...

Plata dividende distribuite conform HAGOA nr.7 din 03.12.2018

COMUNICAT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR distribuite conform Hotararii AGOA nr.7 din 03.12.2018   In conformitate cu prevederile Hotararii nr.7 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ...