Acceptare mandat de membru al Directoratului

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 4196/24.06.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 24.06.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Acceptare mandat de membru al Directoratului

In continuarea Raportului curent nr. 3904/12.06.2020 referitor la autorizarea de catre A.S.F. a modificarilor in componenta conducerii S.I.F. Transilvania ca urmare a numirii domnului Radu Claudiu Rosca in calitate de membru al Directoratului societatii, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca dl. Radu Claudiu Rosca a acceptat mandatul de membru al Directoratului, prin Declaratia de onorabilitate si acceptare mandat, data in fata notarului public in data de 24.06.2020.  

Dl. Radu Claudiu Rosca va exercita functia de Vicepresedinte al Directoratului/Director General Adjunct al S.I.F. Transilvania pana la data de 20.04.2024, in baza Contractului de mandat care a fost semnat in data de 24.06.2020.

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

Tony Cristian  Raduta-Gib 

Membru al Directoratului/Director