Acceptare mandat membru provizoriu Directorat

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

 Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 03 Ianuarie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment de raportat: acceptare mandat – membru provizoriu Directorat

 

In completarea raportului curent diseminat prin intermediul institutiilor pietei de capital in data de 21 Decembrie 2018, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul interesat cu privire la faptul ca domnul Adrian SAVU, membru provizoriu al Directoratului, desemnat in data de 21 Decembrie 2018 de catre Consiliul de Supraveghere, a semnat declaratia de acceptare a mandatului in data de 03 Ianuarie 2019, numirea acestuia devenind efectiva la data semnarii, conform declaratiei de acceptare a mandatului.

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

Claudia – Gina ANASTASE

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat