Acceptare mandate membrii provizorii Directorat TEL

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 14 septembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment de raportat: acceptare mandate – membrii provizorii Directorat

 

In completarea raportului curent diseminat prin intermediul institutiilor pietei de capital in data de 24 august 2018, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul interesat cu privire la faptul ca membrii provizorii ai Directoratului, desemnati in data de 24 august 2018 de catre Consiliul de Supraveghere, au semnat declaratia de acceptare a mandatelor in datele de 13/14 septembrie 2018, numirea acestora devenind efectiva incepand cu data de 17 septembrie 2018, conform declaratiei de acceptare a mandatelor.

 

Adrian – Constantin RUSU

 

 

Adrian – Mircea TEODORESCU

 

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

 

 

Membru Directorat