Accpetare mandat membru provizoriu Directorat

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

  Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

   Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data raportului curent: 28 aprilie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment de raportat – acceptare mandat membru provizoriu Directorat

 

In completarea raportului curent diseminat prin intermediul institutiilor pietei de capital in data de 09 aprilie 2020, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul interesat cu privire la faptul ca domnul Marius Viorel STANCIU, desemnat in sedinta din data de 08 aprilie 2020 de catre Consiliul de Supraveghere, a semnat, in fata notarului public, declaratia de acceptare a mandatului de membru in Directorat, mandat ce urmeaza sa expire la data de 20 iunie 2020.

 

 

 

Catalin NITU

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat