Achizitii/Vanzari - Finalizare tranzactie IASITEX SA

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 26.10.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: finalizare tranzactie IASITEX SA

Informam investitorii cu privire la finalizarea cu succes a unei tranzactii complexe ce a vizat achizitionarea prin intermediul Agroland Capital SA, subsidiara a SIF Moldova, a unor active apartinand societatii IASITEX SA, pozitionate in zona centrala a municipiului Iasi, cu un potential semnificativ de dezvoltare imobiliara pe toate segmentele: rezidential, office si comercial.  Au fost achizitionate terenuri in suprafata de cca 30.000 mp si o cladire administrativa (P+8) cu o suprafata construita desfasurata de 4.600 mp. Valoarea totala a tranzactiei a fost de 37 milioane lei.

Operatiunea se inscrie in strategia multianuala aprobata de actionarii SIF Moldova, privind abordarea de tip “private equity” in derularea unor investitii in domeniul real estate, ce ofera oportunitati de crestere pe termen mediu si lung. Aceasta abordare presupune o implicare activa in proiecte antreprenoriale, ce conduce la cresterea rentabilitatii activelor administrate si ofera, in mod prudential, posibilitatea compensarii riscurilor generate de o eventuala crestere a volatilitatii pietei de capital.

In acelasi timp, am reusit vanzarea actiunilor detinute la IASITEX (simbol IASX), emitent din portofoliul de dezinvestiri al SIF Moldova (potential redus de crestere si o lichiditate extrem de scazuta in piata). Tranzactia s-a derulat pe piata DEAL, pe segmentul a AeRO-ATS din cadrul BVB. Profitul rezultat din aceasta tranzactie este de cca 18 milioane lei, iar lichiditatile generate sunt destinate realizarii programului investitional.

Una din componentele tranzactiei este si cea judiciara, respectiv solutionarea reciproca a tuturor proceselor, precum si identificarea unor solutii amiabile, de tranzitie, in ceea ce priveste activitatea IASITEX si a firmelor care opereaza in activele care fac obiectul tranzactiei.   

Desi procesul de negociere a fost unul indelungat si dificil, din cauza multitudinii de conditii care trebuiau indeplinite, rezultatul final a fost in acord cu strategiile si obiectivele viitoare ale partilor implicate in tranzactie. Structurarea si finalizarea acestei tranzactii a fost posibila datorita dedicarii specialistilor nostri, precum si sprijinului primit din partea firmelor profesionale de avocatura.

Analizele si proiectiile noastre detaliate au vizat atat calitatea si locatia activelor achizitionate, cat si perspectiva dezvoltarii pietei imobiliare din Iasi - al treilea pol de dezvoltare urbana din Romania.

Dincolo de cifrele referitoare la investitii, suntem siguri si asteptam cu mare interes sa contribuim la dezvoltarea orasului Iasi. Suntem increzatori ca printr-un dialog deschis cu autoritatile locale, vom realiza un nou proiect imobiliar important, care va servi cererii pentru cartiere rezidentiale, spatii de birouri si servicii conexe.

 

Director General          

Claudiu Doros

 

Ofiter de Conformitate

Catalin Nicolaescu