Act aditional cf. art. 234 lit. i - ELCEN Bucuresti

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

                                                                                                                                                                                                                           

Data Raportului: 7 octombrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·      S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat un act juridic de tipul celor prevazute la art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza un act juridic a carui valoare depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2018, astfel:

 

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea estimata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1.

S. Electrocentrale Bucuresti S.A.

Act Aditional nr. 10/30.09.2019 la Contractul nr. 8/2016

 

Vanzare - cumparare gaze naturale piata concurentiala

(perioada 01.10.2019-30.09.2020)

 

 

557.038.949,54

Factura de regularizare scadenta in 90 zile de la data emiterii

-

-

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

Note: Actul Aditional nr. 10/2019 prelungeste perioada, modifica pretul si cantitatea din Contr. nr. 8/2016, implicit modificandu-se valoarea contractului. Astfel, valoarea totala a Contr. 8/2016, pentru perioada 01.08.2016 – 30.09.2020, devine 2.170.204.137,54 RON cu TVA in crestere cu 557.038.949,54 RON cu TVA fata de valoarea raportata anterior .

Actul Aditional nr. 10/2019 la Contr. nr. 8/2016 a fost avizat de catre Consiliul de Administratie al SN.G.N. Romgaz S.A. prin Hotararea nr. 36/26.09.2019 si isi urmeaza cursul conform O.U.G. 109/2011, Art. 52.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU