Act aditional cf. art. 234 Reg. 5/2018 - CTE Iernut

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 23 ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·         S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat un act aditional la un act juridic a carui valoare initiala depasea 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului  financiar 2015

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza incheierea unui act aditional la contractul de achizitie publica nr.13384/31.10.2016 avand ca obiect executarea proiectului la cheie ˮDezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gazeˮ, dupa cum urmeaza:

 

Parte contractanta

Asocierea formata din DURO FELGUERA S.A. si S.C. ROMELECTRO S.A.

 

Nr. si data actului juridic

Act aditional nr. 10/23.01.2020 la Contract de lucrari nr.13384/31.10.2016

 

Obiectul actului juridic

Prelungirea termenului de executie a contractului

 

Durata actului juridic

Termenul de finalizare a lucrarilor este de 40 luni de la data intrarii in vigoare a contractului

 

Restul clauzelor Contractului nr. 13384/31.10.2016 raman nemodificate.

 

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU