Act aditional cf. art. 234 Reg 5/2018 - CTE Iernut

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 27 mai 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·     S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat un act aditional la un act juridic a carui valoare initiala depasea 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului  financiar 2015

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza incheierea unui act aditional la contractul de achizitie publica avand ca obiect executarea proiectului la cheie ˮDezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gazeˮ, dupa cum urmeaza:

 

Parte contractanta

Asocierea formata din DURO FELGUERA S.A. si S.C. ROMELECTRO S.A.

 

Nr. si data actului juridic

Act aditional nr. 15/13384/26.05.2020 la

Contract de lucrari nr.13384/31.10.2016

Obiectul actului juridic

Modificarea duratei contractului de lucrari nr.13384/31.10.2016 dupa cum urmeaza: ˮTermenul de finalizare a lucrarilor este de 47 de luni de la data intrarii in vigoare a Contractului conform articolului 13.1(1), respectiv  pana la 26 decembrie 2020ˮ

 

Restul clauzelor Contractului nr. 13384/31.10.2016 raman nemodificate.

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU