Act aditional contract EON Gaz Furnizare

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

                                                                                                                                                                                                                           

Data Raportului: 1 noiembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·      S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat un act aditional la un contract a carui valoare initiala depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2018

 

In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza incheierea urmatorului act aditional:

 

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea estimata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1

 

E.ON GAZ FURNIZARE S.A.

Act aditional nr. 1/25.10.2019 la Contract – Cadru de vanzare- cumparare a gazelor naturale, incheiat intre producatorii de gaze naturale si furnizorii de gaze naturale nr. VG50/24.04.2019

Vanzare - cumparare gaze naturale ptr. consum clienti casnici

93.316.505,47

Factura de regularizare scadenta in 15 zile de la data emiterii

-

Scrisoare de garantie bancara

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

Actul Aditional nr. 1/2019 modifica cantitatea si pretul Contr. nr. VG50/2019  pe perioada 01.11.2019 – 31.03.2020, in baza Deciziei ANRE nr. 1.765/15.10.2019, implicit  modificandu-se valoarea contractului. Astfel, valoarea totala a Contr. VG50/2019 pe perioada 01.05.2019 - 31.03.2020 devine 624.825.331,35 RON cu TVA in crestere cu 93.316.505,47 RON cu TVA fata de valoarea raportata anterior.

Actul aditional nr. 1/2019 la Contr. nr. VG50/24.04.2019 a fost transmis de catre E.ON GAZ FURNIZARE S.A. la data de 31.10.2019.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU