Act aditional la Contractul incheiat cu C.F.R. Marfa S.A.

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 18882/ 19.06.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 18/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

19.06.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Avand in vedere prevederile art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, precum si art. 82 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii/ investitorii cu privire la incheierea Actului Aditional nr. 3 la contractul S-CA 57/28.03.2019 cu SOCIETATEA NATIONALA de TRANSPORT FEROVIAR de MARFA “CFR MARFA” S.A., dupa cum urmeaza:

Datele contractului

Clauzele prevazute in contract

Parti contractante

incheiat intre Conpet SA Ploiesti si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa ”CFR Marfa” SA Bucuresti

Data incheierii actului aditional

19.06.2020

Nr. contract

S-CA 57/28.03.2019

Obiectul actului aditional

indexare tarif de transport cu 4,5%

Valoarea actului aditional

7.627.649 lei

Creante reciproce

-

Garantii constituite

500.000 lei

Penalitati stipulate

0,03%/zi

Termene si modalitati de plata

30 de zile de la data primirii facturii la sediul Conpet

Durata actului aditional

incepand de la 19.06.2020 pana la 31.03.2023 inclusiv

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS