Acte administrative privind modificari in componenta Consiliului de Supraveghere

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 11815/11.10.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 11.10.2018

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Acte administrative privind modificari in componenta Consiliului de Supraveghere

1. S.I.F. Transilvania informeaza ca, prin Autorizatia nr. 241/10.10.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat modificarea componentei Consiliului de Supraveghere al societatii prin numirea d-lui Marius Adrian Moldovan in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societatii, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 1/27.04.2018.

Componenta Consiliului de Supraveghere este urmatoarea: dl. Szabo Stefan, dl. Carapiti Dumitru, dl. Lutac Gheorghe, dl. Andanut Crinel-Valer, dl. Petria Nicolae, dl. Moldovan Marius Adrian.

S.I.F. Transilvania reaminteste ca, urmare a Hotararii Consiliului de Supraveghere nr. 2/27.09.2018, dl. Ovidiu Ioan Silaghi se afla in procedura de autorizare in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

2. In continuarea Raportului curent nr. 10305/13.09.2018, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca prin Decizia A.S.F. nr. 1213/10.10.2018 a fost admisa plangerea prealabila formulata de S.I.F. Transilvania impotriva art. 3 al Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.9.2018 si s-a dispus modificarea dispozitivului Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 in sensul eliminarii din cuprinsul art. 3 al sintagmei „in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii”.

Pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale ordinare a actionarilor, conform legii, va fi inscris un punct referitor la completarea componentei consiliului de supraveghere.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate