Actualizare Raport semestrial S1 2018 - varianta in limba engleza

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

 

Data Raportului: 14 august 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

·         Actualizare la Raportul administratorilor pentru Semestrul 1 2018 – varianta in limba engleza

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. anunta corectia unor erori aparute in varianta in limba engleza a Raportului administratorilor pentru Semestrul 1 2018.

Erorile au fost cauzate de publicarea unei versiuni intermediare, in limba engleza, a Raportului administratorilor  pentru Semestrul 1 2018, diferita de versiunea finala in limba romana.

Mentionam ca rectificarea erorilor aparute nu are impact asupra Situatiilor financiare consolidate pentru Semestrul 1 2018.

Varianta in limba engleza a Raportului Semestrial actualizat si Situatiile financiare consolidate interimare simplificate pentru semestrul si trimestrul incheiate la 30 iunie 2018 (neauditate),  sunt disponibile pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti la link-ul de mai jos.

 

 

Director General,

Adrian Constantin VOLINTIRU