Actualizarea componentei Comitetelor Consultative constituite la nivelul C.A.

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 30030/ 26.07.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 24/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

26.07.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la aprobarea de catre Consiliul de Administratie a actualizarii componentei Comitetelor Consultative constituite la nivelul C.A., respectiv a Comitetului de Nominalizare si Remunerare - completarea numarului de membrii cu dl. Buica Nicusor – Marian (in locul drei. Paval Karina).

Componenta Comitetelor Consultative constituite la nivelul C.A. este urmatoarea:

- Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

dl. Albulescu Mihai – Adrian – presedinte;

membrii: dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Gavrila Florin – Daniel, dl. Mesca Darius – Dumitru, dl. Buica Nicusor – Marian

- Comitetul de Audit:

dl. Gavrila Florin – Daniel - presedinte;

membrii: dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Mesca Darius – Dumitru

- Comitetul de Dezvoltare si pentru Relatia cu Investitorii si cu Autoritatile:

dl. Popa Claudiu – Aurelian – presedinte;

membrii: dl. Mesca Darius – Dumitru, dl. Albulescu Mihai – Adrian

 

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS