Adoptarea codului de etica al CA SNN

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: art. 29 alin (13) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a companiilor publice si prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raport: 28.12.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Adoptarea Codului de etica al Consiliului de Administratie

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 27.12.2018, Consiliul de Administratie al SNN, ales in urma derularii unei proceduri de selectie in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 pentru un mandat de 4 ani conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12/28.09.2018, a adoptat Codul de etica, in conformitate cu prevederile art.  29 alin (13) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Codul de etica  al Consiliului de Administratie defineste misiunea, viziunea, valorile si normele de conduita profesionala pe care membrii CA SNN le vor aplica in activitatea desfasurata in cadrul organizatiei, in concordanta cu modelul de afaceri si obiectivele organizatiei. Scopul codului de etica este protejarea intereselor companiei si a persoanelor care exercita functia de administrator si asigurarea conformitatii cu legislatia si standardele aplicabile unei bune guvernante.

 

De asemenea, avand in vedere calitatea SNN de companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, Codul de etica al Consiliului de Administratie este intocmit in conformitate cu prevederile aplicabile pietei de capital si stabileste liniile directoare pentru o gestionare eficienta a relatiilor interne si externe ale membrilor Consiliului de Administratie.

Este acordata o importanta deosebita culturii de securitate nucleara, tinand cont de specificul domeniului, in care SNN isi desfasoara activitatea, gestionarii informatiilor privilegiate si evitarii abuzului de piata, evitarii conflictului de interese, promovarii activitatilor de responsabilitate social corporatista si implicare in actiuni cu impact benefic la nivelul intregii societati.

 

Principiile fundamentale care ghideaza activitatea Consiliului de Administratie au rolul de a promova viziunea si cultura organizatiei, fiind relevante si necesare pentru toti angajatii SNN;

a)     Responsabilitate in asigurarea protectiei oamenilor, bunurilor si mediului inconjurator

Elementul esential al activitatii il reprezinta respectarea tuturor conditiilor necesare pentru asigurarea securitatii nucleare si protectia mediului inconjurator.

b)    Integritate si responsabilitate in asumarea deciziilor

Toate activitatile desfasurate si deciziile luate sunt conforme principiilor fundamentale reprezentate de onestitate, sinceritate si transparenta.

c)     Seriozitate, ambitie, implicare, perseverenta in atingerea obiectivelor companiei

Contributie activa la eficientizarea si optimizarea activitatii desfasurate, prin eforturi adecvate scopurilor in vederea atingerii obiectivelor companiei.

d)    Colaborare

Munca in echipa este esentiala pentru obtinerea unor rezultate colective de exceptie. In paralel, prin cooperare, se pot valorifica corespunzator valentele si capabilitatile individuale.

e)     Respect

Atitudinea corecta fata de toti stakeholderii companiei: angajati, clienti, furnizori, investitori si celelalte persoane care au legatura directa/indirecta cu activitatea companiei.

f)     Inovatie

Incurajarea initiativei individuale si colective in scopul imbunatatirii proceselor companiei si a adoptarii de noi solutii tehnice si de organizare a muncii care sa devina un motor de dezvoltare a companiei.

 

Codul de etica al Consiliului de Administratie poate fi accesat pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Guvernanta Corporativa/Regulamente.

 

 

Iulian-Robert Tudorache

 

Presedinte al Consiliului de Administratie