Adresa ASF VPI 3213_09.04.2020. Informare actionari ref. desfasurarea AGOA

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 2783 / 13.04.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 13.04.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Adresa A.S.F. nr. VPI 3213/09.04.2020

Informarea actionarilor privind desfasurarea A.G.O.A.

 

In continuarea Raportului curent nr. 2639/02.04.2020 si la solicitarea Autoritatii de Supraveghere Financiara transmisa prin Adresa nr. VPI 3213/09.04.2020, prezentata in anexa la prezentul Raport curent si pe site-ul societatii, Directoratul S.I.F. Transilvania aduce urmatoarele precizari:

1. S.I.F. Transilvania recunoaste si respecta dreptul fiecarui actionar de a participa la sedintele adunarilor generale si de a vota in cadrul acestora.

Prin Raportul curent, cu observarea cerintelor autoritatilor privind gestionarea situatiei epidemiologice actuale si a reglementarilor secundare emise de catre A.S.F., dar si a faptului ca in mod constant la adunarile generale ale actionarilor S.I.F. Transilvania participa fizic sute de actionari, conducerea societatii a recomandat actionarilor valorificarea dreptului de vot prin corespondenta, luand in calcul in ipoteza in care, datorita situatiei de urgenta instituita ca urmare a pandemiei de coronavirus, lucrarile adunarii generale nu se vor putea desfasura cu prezenta fizica.

Fata de aceasta recomandare, prin raportare la Adresa A.S.F. nr. VPI 3213/09.04.2020, dorim sa subliniem faptul ca, in ipoteza in care in contextul epidemiologic actual va exista posibilitatea intrunirii fizice a actionarilor, acestia vor avea acces in sala de sedinta prin probarea identitatii acestora, cu atat mai mult cu cat sala inchiriata pentru aceasta A.G.O.A. are o capacitate de peste 200 de locuri.

Pentru organizarea A.G.O.A. convocata pentru data de 28/29.04.2020 vom respecta de asemenea atat Regulamentul A.S.F. nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19, cat si prevederile Ordonantelor Militare in vigoare la data desfasurarii A.G.O.A. In acest fel nu vom impune restrictii suplimentare celor stabilite de Autoritatile Statului de natura a afecta drepturile fundamentale derivate din calitatea de actionar.

 

2. Fata de cele prezentate in cadrul punctului 2 al adresei A.S.F., prin raportare la Raportul curent nr. 2639/02.04.2020, dorim sa subliniem ca in mai multe dosare I.C.C.J. a anulat o serie de acte emise de catre A.S.F. gasite de instanta ca fiind nelegale (ne referim aici, spre exemplu, la anularea art. 124 si 126 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 – Raportul curent nr. 6009/05.07.2019; Decizia C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011 – Raportul curent nr. 2900/29.03.2020 sau Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014 – Raportul curent nr. 8476/07.10.2019).

Ne referim si la Decizia A.S.F. nr. 1995/2016 de respingere a avizarii d-lui Mihai Fercala in calitate de membru al Directoratului, decizie ce a fost revocata de A.S.F. prin Decizia nr. 208/2017; iar ulterior revocarii acesteia in cadrul procedurii administrative, Curtea de Apel Bucuresti a respins, in mod corect, actiunea ca fiind ramasa fara obiect, obligand A.S.F. la plata cheltuielilor de judecata.

In cadrul raportului curent la care ne referim am aratat ca sanctionarea Directoratului s-a facut ca masura de represiune a indraznelii de a cere anularea unor acte administrative, normative sau individuale, emise de autoritate si/sau de protejare a unei grupari infractionale cum am detaliat in respectivul raport curent.

Prin urmare sustinerile d-lui Vicepresedinte Gabriel Gradinescu din Adresa A.S.F. nr. 3213/09.04.2020 referitoare la faptul ca cele prezentate de S.I.F. Transilvania in cadrul Raportului curent nr. 2639/02.04.2020 nu ar corespunde realitatii nu sunt sustinute de niciun document sau informatie disponibila in spatiul public.

 

3. Prin adresa A.S.F. nr. VPI nr. 550/22.01.2020 Autoritatea a solicitat ultimativ executarea Hotararii judecatoresti nr. 7/17.01.2020, pronuntata in dosarul nr. 8031/2/2018* al Curtii de Apel Constanta, aratand acolo ca dl. Constantin Fratila detine calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

S.I.F. Transilvania nu a fost parte in Dosarul nr. 8031/2/2018* al Curtii de Apel Constanta, sens in care executarea hotararii pronuntate in cadrul acelui dosar nu se putea efectua decat prin impunerea acesteia de catre A.S.F., fapt realizat de Autoritate prin Adresa nr. 550/2020.

Dorim sa subliniem si modul in care s-a obtinut hotararea din Dosarul nr. 8031/2/2018* al Curtii de Apel Constanta, respectiv:

In cadrul Dosarului nr. 6980/2/2018, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, dl. Constantin Fratila, in contradictoriu cu A.S.F. a solicitat suspendarea executarii Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 prin care a fost retrasa aprobarea d-lui Constantin Fratila in calitate de membru C.S.; in cadrul acelui dosar S.I.F. Transilvania a formulat cerere de interventie alaturi de A.S.F., iar prin Sentinta nr. 4957/21.11.2018 Curtea de Apel a respins cererea de suspendare a executarii Deciziei nr. 1095/13.09.2018 formulata de dl. Constantin Fratila ca neintemeiata.

In cadrul altui demers judiciar ce face obiectul dosarului nr. 8031/2/2018* al Curtii de Apel Constanta dl. Constantin Fratila a cerut anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.08.2018 si suspendarea executarii acesteia.

Fara a cunoaste demersul judiciar prezentat anterior, S.I.F. Transilvania a solicitat in contradictoriu cu A.S.F. anularea art. 3 al Deciziei A.S.F. nr. 1095/2/2018, referitor la obligarea Directoratului SIF3 de a convoca o AGOA pentru alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere pe locul ramas vacant dupa retragerea avizului d-lui Constantin Fratila (Raportul curent nr. 3305/10.04.2019).

In conditiile Codului de procedura civila solutionarea tuturor cererilor indreptate impotriva unui act se realizeaza, dupa conexarea tuturor cererilor, intr-un singur dosar, dosarul cel mai vechi. Atat A.S.F. cat si dl. Constantin Fratila aveau cunostinta de demersul judiciar al S.I.F. Transivania de a solicita anularea in parte a Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018 sens in care aveau obligatia procedurala de a solicita conexarea dosarului SIF3 la dosarul nr. 8031/2/2018, chiar si pentru a nu crea posibilitatea pronuntarii unor hotarari contradictorii. Daca, din punct de vedere procedural si prin raportare la hotararea pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 6980/2/2018, putem intelege atitudinea d-lui Constantin Fratila nu acelasi lucru putem afirma la adresa A.S.F. Nu intelegem de ce Autoritatea nu a solicitat conexarea celor doua dosare in care era parata pentru anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, situatie care a dat posibilitatea pronuntarii a doua hotarari judecatoresti contradictorii si nici nu stim daca A.S.F. s-a prezentat in instanta pentru a sustine apararile in cadrul dosarului nr. 8031/2/2018*.

Prin urmare, nu se confirma afirmatia d-lui Vicepresedinte Gabriel Gradinescu potrivit careia „mentiunile dvs. de mai sus prezinta in mod eronat solicitarile adresate de A.S.F. societatii dvs.”.

 

4. Astfel cum se arata in Adresa A.S.F. nr. VPI 3213/09.04.2020, fundamentarea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 a avut in vedere art. 15 al Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania; acest articol este neschimbat, iar conform acestuia persoana impotriva careia s-a pornit o urmarire penala in personam este incompatibila cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.

Dorim sa subliniem faptul ca la emiterea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018 s-au retinut atat dispozitiile art. 15 ale Actului constitutiv al S.I.F. Transivlania, cat si dispozitiile art. 7 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, text ce statueza ca Reputatia si integritatea persoanei evaluate, mentionate la alin. (1), sunt puse la indoiala in situatia in care exista informatii, fara a se limita la acestea, cu privire la existenta uneia din urmatoarele situatii: a) condamnarea sau urmarirea penala in cazuri referitoare la: (i) infractiuni prevazute de legislatia financiar-bancara, inclusiv infractiuni prevazute de legislatia referitoare la spalarea banilor si finantarea trorismului;(...);(iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa, precum si de cea privind protectia consumatorului.

 

Chiar daca Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 a fost abrogat prin Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, noua reglementare a preluat dispozitiile de mai sus in cadrul art. 13.

 

Nu cunoastem cum si-a construit apararea A.S.F. in cadrul Dosarului nr. 8031/2/2018*, a se vedea cele prezentate la punctul anterior, prin raportare la dispozitiile legale incidente si/sau la clauzele cuprinse in cadrul Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, dar observam ca ambele reglementari pun la indoiala reputatia, onestitatea si integritatea persoanei ce ocupa o functie in cadrul Consiliului de Supraveghere daca impotriva acesteia este pusa in miscare urmarirea penala in personam.

Nu se pune in discutie prezumtia de nevinovatie, astfel cum gresit apreciaza A.S.F., ci, prin reglementarile secundare incidente, este pusa la indoiala reputatia, onestitatea si integritatea pentru ca persoana evaluata sa poata ocupa o functie in cadrul Consiliului de Supraveghere.

In aceste conditii, astfel cum S.I.F. Transilvania a aratat in mod constant, dl. Constantin Fratila este incompatibil cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, aspect ce a ramas neobservat de catre A.S.F.

Se poate constata astfel ca dl. Vicepresedinte Gabriel Gradinescu prin afirmatia „la fundamentarea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.039.2018 de revocare a d-lui Constantin Fratila din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania a stat si articolul 15 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania” confirma cele afirmate de S.I.F. Transilvania, dar aplica diferit dispozitiile legale si statutare cand se solicita emiterea unui act administrativ individual de retragere a aprobarii acordate d-lui Constantin Fratila in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

De ce in cazul emiterii Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018 in contextul urmaririi penale in personam in cadrul dosarului D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta nr. 582/D/P/2016 s-a tinut cont de dispozitiile art. 15 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania, iar pentru urmarirea penala in personam in cadrul dosarului nr. 745/P/2015 A.S.F. nu mai face aplicarea aceluiasi art. 15 din Actul constitutiv!

Curtea de Apel Constanta in cadrul dosarului nr. 8031/2/2018* nu a fost investita sa se pronunte asupra valabilitatii dispozitiilor emise de catre procurorii de caz in cadrul dosarelor nr. 582/D/P/2016 sai nr. 745/P/2016 si nici asupra aplicabilitatii art. 15 al Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, a art. 4 al R.O.F. al Consiliului de Supraveghere, a legalitatii art. 7 din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 sau a legalitatii art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019*.

In situatiile prezentate mai sus am putea aprecia partizanatul d-lui Gabriel Gradinescu fata de Fratila Constantin, constatam neadoptarea niciunei decizii A.S.F. prin care gruparea d-lui Constatin Fratila sa fie obligata sa respecte legea; prin sanctionarea presedintelui Directoratului si a presedintelui si vicepresedintelui Consiliului de Supraveghere cum sa nu ne punem problema coniventei A.S.F. cu aceasta grupare infractionla?!

Suntem convinsi ca actionarii S.I.F. Transilvania vor intelege corect punctele noastre de vedere prin simpla lecturare a articolelor in cauza a Actului constitutiv si a regulamentelor A.S.F.

AS.F. asista nepasatoare la incalcarea propriului regulament, la incalcarea dispozitiilor Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania de catre Fratila & Co ignorand deciziile instantelor care s-au pronuntat deja, ignorand cererile catre instante de a anula deciziile ilegale ale gruparii infractionale. 

Prin prezentul Raport curent, S.I.F. Transilvania duce la indeplinire solicitarea dlui Vicepresedinte Gabriel Gradinescu de a  publica adresa A.S.F. nr. VPI 3213/09.04.2020 pe site-ul BVB si al societatii iar pentru o corecta si completa informare a actionarilor si investitorilor, societatea a adaugat punctul sau de vedere exprimat pe marginea celor prezentate in adresa A.S.F.

 

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

 

 

 

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN

 

 

 

Membru al Directoratului,

ec. Stefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate