Afilierea TEL la actionariatul SEE RSC

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

 Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data comunicatului: 26 Mai 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment de raportat

 

Compania informeaza persoanele interesate cu privire la faptul ca afilierea CNTEE ”Transelectrica” S.A. la actionariatul Centrului Regional de Coordonare a Securitatii Operationale din Regiunea Sud-Est Europeana (SEE RSC) ”Southeast Electricity Network Coordination Center (SEleNeCC) Societe Anonyme” a devenit efectiva incepand cu data de 22.05.2020, cu o subscriere cu numerar in valoare de 50.000 €, astfel fiindu-i alocate 50.000 de actiuni.

Reamintim, informatii de interes aferente acestui eveniment au fost prezentate in sedinta extraordinara a Adunarii generale a actionarilor din data de 06.03.2020, in urma careia actionarii au aprobat participarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” - S.A. la infiintarea centrului de coordonare regionala a securitatii operationale care va deservi regiunile de calcul coordonat al capacitatilor de transport transfrontaliere SEE (Bulgaria, Grecia, Romania) si GRIT (Grecia, Italia), in Grecia la Salonic.

 

Detalii pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori/AGA/2020/AGEA din data de 05.03.2020.

 

 

Catalin NITU

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat