Alegere Presedinte CA si comitete consultative

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

 

3 iulie 2019

 

 

C O M U N I C A T

 

 

Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. si stabilirea componentei comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie

 

In urma adoptarii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6/26.06.2019 prin care au fost alesi membrii Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de 3 iulie 2019, a decis alegerea doamnei STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

In aceeasi sedinta, s-a stabilit componenta comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

 

Comitetul de Audit:

 

  Domnul Jansen Petrus Antonius Maria - Presedinte;

  Domnul Ciobanu Romeo-Cristian - membru;

  Domnul Havrilet Niculae - membru;

  Domnul Cimpeanu Nicolae - membru;

  Domnul Harabor Tudorel - membru.

 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

 

     Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela - Presedinte;

     Domnul Harabor Tudorel - membru;

     Domnul Parpala Caius-Mihai – membru.

 

Comitetul de Strategie:

 

     Domnul Havrilet Niculae - Presedinte;

     Domnul Ciobanu Romeo-Cristian - membru;

     Domnul Jansen Petrus Antonius Maria - membru;

     Domnul Cimpeanu Nicolae– membru;

     Domnul Parpala Caius-Mihai – membru.

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU