Amendament la documentul de informare publicat in raportul curent din 21.05.2018

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 25.04.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Amendament la Documentul de informare publicat prin Raportul Curent din data de 21.05.2018

SIF Banat-Crisana informeaza actionarii ca in cadrul sedintei din data de 22.04.2019, Consiliul de administratie a aprobat prelungirea duratei Planului de plata pe baza de actiuni (Stock Option Plan).

Prin Raportul Curent din data de 21.05.2018, SIF Banat-Crisana a informat actionarii cu privire la aprobarea “Planul de plata pe baza de actiuni” (”Stock Option Plan”), prin care au fost oferite catre administratorii si directorii Societatii un numar de 1.400.000 de actiuni SIF1, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2018.

Documentul de informare cu privire la oferirea sau alocarea de actiuni catre membrii structurii de conducere SIF Banat-Crisana, intocmit conform Anexei nr. 21 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si Anexei nr. 4 la Regulamentul nr. 5/2018, actualizat conform hotararii Consiliului de administratie din data de 22.04.2019, este anexat prezentei.

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea