Amendament - rapoarte conf art. 82 din Legea 24/2017

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017

 

Data raportului:  30.07.2019

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

 

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT

 

 

SNTGN Transgaz SA Medias transmite spre informare tuturor celor interesati erata referitoare la actele juridice raportate in data de 25.01.2019, 14.02.2019, 25.03.2019 si 12.04.2019:

 

Data raportului: 25.01.2019

Datele Contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 71T/21.12.2018 pentru trimestrul I 2019

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (1) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (1) de mai jos:

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata, precum si tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil in aceeasi perioada, pentru cantitatea de gaze naturale transportata, stabilita in baza alocarilor finale.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 259L/27.12.2018 pentru luna ianuarie 2019

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (1) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (1) de mai jos:

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata, precum si tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil in aceeasi perioada, pentru cantitatea de gaze naturale transportata, stabilita in baza alocarilor finale.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Constanta S.A.

Data incheierii si natura contractului

Textul ”Contract nr. 25T/21.12.2018” se va citi ”Contract nr. 25T/21.12.2018 si Act aditional nr. 1 la contract nr. 25T/21.12.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Valoarea contractului

In loc de ”794.661,29 lei” se va citi ”2.383.983,88 lei

Termene si modalitati de plata

Punctul (1) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (1) de mai jos:

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata, precum si tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil in aceeasi perioada, pentru cantitatea de gaze naturale transportata, stabilita in baza alocarilor finale.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Bucuresti S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 76T/21.12.2018 pentru trimestrul I 2019

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (1) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (1) de mai jos:

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata, precum si tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil in aceeasi perioada, pentru cantitatea de gaze naturale transportata, stabilita in baza alocarilor finale.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Bucuresti S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 266L/27.12.2018 pentru luna ianuarie 2019

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (1) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (1) de mai jos:

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata, precum si tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil in aceeasi perioada, pentru cantitatea de gaze naturale transportata, stabilita in baza alocarilor finale.

Data raportului: 14.02.2019

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 327L/23.01.2019 pentru luna februarie 2019

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (1) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (1) de mai jos:

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata, precum si tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil in aceeasi perioada, pentru cantitatea de gaze naturale transportata, stabilita in baza alocarilor finale.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Bucuresti S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 273L/23.01.2019 pentru luna februarie 2019

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (1) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (1) de mai jos:

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata, precum si tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil in aceeasi perioada, pentru cantitatea de gaze naturale transportata, stabilita in baza alocarilor finale.

Data raportului: 25.03.2019

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 381L/20.02.2019 pentru luna martie 2019

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (1) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (1) de mai jos:

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata, precum si tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil in aceeasi perioada, pentru cantitatea de gaze naturale transportata, stabilita in baza alocarilor finale.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Bucuresti S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 360L/20.02.2019 pentru luna martie 2019

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (1) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (1) de mai jos:

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata, precum si tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil in aceeasi perioada, pentru cantitatea de gaze naturale transportata, stabilita in baza alocarilor finale.

Data raportului: 12.04.2019

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 431L/20.03.2019 pentru luna aprilie 2019

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Valoarea contractului

In loc de ”1.052.012,60 lei” se va citi ”944.912,60 lei

 

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION