Amendament - rapoarte conf art. 82 din Legea 24/2017 publicate in anul 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017

 

Data raportului:  08.05.2019

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT

 

SNTGN Transgaz SA Medias transmite spre informare tuturor celor interesati erata referitoare la actele juridice raportate in data de 22.01.2018, 07.02.2018, 26.02.2018, 12.03.2018, 30.05.2018, 17.08.2018, 18.09.2018, 02.10.2018, 11.10.2018, 25.10.2018, 30.10.2018 si 14.11.2018:

 

Data raportului: 22.01.2018

Datele Contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 28T/2017” se va citi ”Contract nr. 28T/07.12.2017”

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor trimestriale de transport

Valoarea contractului

In loc de ”3.437.910,00 lei” se va citi ”5.151.510,00 lei

Data raportului: 07.02.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 48L/2017” se va citi ”Contract nr. 48L/19.12.2017

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport

Valoarea contractului

In loc de ”1.900.572,80 lei” se va citi ” 2.652.068,21 lei

Data raportului: 26.02.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Bucuresti S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 52L/2017” se va citi ”Contract nr. 52L/19.12.2017

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Bucuresti S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 29T/2017” se va citi ”Contract nr. 29T/19.12.2017

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor trimestriale de transport

Data raportului: 12.03.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Bucuresti S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 70L/2018” se va citi ”Contract nr. 70L/22.01.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport

Data raportului: 30.05.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Bucuresti S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 97L/2018” se va citi ”Contract nr. 97L/22.03.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport

Valoarea contractului

In loc de ”2.659.373,08 lei” se va citi ”4.316.543,28 lei

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Electrocentrale Bucuresti S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 39T/2018” se va citi ”Contract nr. 39T/12.03.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor trimestriale de transport

Data raportului: 17.08.2018

Parti contractante

Cumparator – SNTGN Transgaz SA Medias

Vanzator – SNGN ROMGAZ SA Medias

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 619; Data incheierii 06.08.2018

Incheiat in urma derularii licitatiei cu Nr. 350 GN / 2018  pe platforma DISPONIBIL detinuta si administrata de Bursa Romana de Marfuri

Obiectul Contractului

Achizitie gaze naturale pentru acoperirea consumului tehnologic al SNTGN Transgaz SA, in perioada 1 octombrie 2018 - 30 septembrie 2019, contract de vanzare-cumparare a gazelor natural FN incheiat cu SNGN ROMGAZ SA Medias

Garantii constituite si penalitati stipulate

Se completeaza raportul cu prevederile privind garantiile, respectiv:

Garantii:

In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, Vanzatorul va constitui in favoarea Cumparatorului o garantie de buna executie in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Vanzatorul va prezenta, in termen de 5 zile de la data semnarii Contractului, o garantie de plata a carei valoare trebuie sa acopere 10% din valoarea totala a Contractului, respectiv suma de 9.643.151 lei. Nerespectarea acestei obligatii da dreptul Cumparatorului de a rezilia prezentul Contract in conformitate cu art. 10.1 lit. c).

Garantia va fi constituita sub forma de scrisoare de garantie bancara a carei valabilitate va fi de 35 de zile calendaristice mai mare decat data de incetare a Contractului. Vanzatorul se obliga sa mentina si sa reinnoiasca garantia pana la indeplinirea tuturor obligatiilor ce decurg din prezentul Contract.

Cumparatorul va prezenta dovada ratingului emis de Agentia de rating “STANDARD & POOR’S”.

Data raportului: 18.09.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 145L/2018” se va citi ”Contract nr. 145L/23.08.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport

Valoarea contractului

In loc de ”913.777,20 lei” se va citi ”1.839.121,20 lei

Data raportului: 02.10.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 7/2018” se va citi ”Contract nr. 7/26.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de intrare in SNT

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 70/2018” se va citi ”Contract nr. 70/26.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 9T/2018” se va citi ”Contract nr. 9T/26.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de intrare in SNT

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 56T/2018” se va citi ”Contract nr. 56T/26.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Data raportului: 11.10.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 14/2018” se va citi ”Contract nr. 14/26.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (6) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (6) de mai jos:

(6) In situatia in care UR opteaza pentru plata in avans, OTS emite si transmite UR:

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate, calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adauga valoarea componentei volumetrice, calculata la nivelul contractual al capacitatii pentru aceeasi perioada;

(ii) in termen de 15 zile lucratoare de la sfarsitul lunii de prestare a serviciilor, o factura de regularizare a platii, intocmita in baza alocarii finale.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 27/2018” se va citi ”Contract nr. 27/26.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (6) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (6) de mai jos:

(6) In situatia in care UR opteaza pentru plata in avans, OTS emite si transmite UR:

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate, calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adauga valoarea componentei volumetrice, calculata la nivelul contractual al capacitatii pentru aceeasi perioada;

(ii) in termen de 15 zile lucratoare de la sfarsitul lunii de prestare a serviciilor, o factura de regularizare a platii, intocmita in baza alocarii finale.

Data raportului: 25.10.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 28L/2018” se va citi ”Contract nr. 28L/27.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de intrare in SNT

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 17 din raport se inlocuieste cu ART. 18 de mai jos:

ART. 18

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data terminarii perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 29L/2018” se va citi ”Contract nr. 29L/27.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 17 din raport se inlocuieste cu ART. 18 de mai jos:

ART. 18

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data terminarii perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

Data raportului: 30.10.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 26/2018” se va citi ”Contract nr. 26/26.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (6) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (6) de mai jos:

(6) In situatia in care UR opteaza pentru plata in avans, OTS emite si transmite UR:

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate, calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adauga valoarea componentei volumetrice, calculata la nivelul contractual al capacitatii pentru aceeasi perioada;

(ii) in termen de 15 zile lucratoare de la sfarsitul lunii de prestare a serviciilor, o factura de regularizare a platii, intocmita in baza alocarii finale.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 24T/2018” se va citi ”Contract nr. 24T/26.09.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Termene si modalitati de plata

Punctul (6) al ART. 6 din raport se inlocuieste cu punctul (6) de mai jos:

(6) In situatia in care UR opteaza pentru plata in avans, OTS emite si transmite UR:

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate, calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adauga valoarea componentei volumetrice, calculata la nivelul contractual al capacitatii pentru aceeasi perioada;

(ii) in termen de 15 zile lucratoare de la sfarsitul lunii de prestare a serviciilor, o factura de regularizare a platii, intocmita in baza alocarii finale.

Data raportului: 14.11.2018

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 71L/2018” se va citi ”Contract nr. 71L/17.10.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de intrare in SNT

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 17 din raport se inlocuieste cu ART. 18 de mai jos:

ART. 18

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data terminarii perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 73L/2018” se va citi ”Contract nr. 73L/17.10.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 17 din raport se inlocuieste cu ART. 18 de mai jos:

ART. 18

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data terminarii perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A.

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 95L/2018” se va citi ”Contract nr. 95L/17.10.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 17 din raport se inlocuieste cu ART. 18 de mai jos:

ART. 18

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data terminarii perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

Parti contractante

incheiat intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. (in insolventa)

Data incheierii si natura contractului

In loc de ”Contract nr. 65L/2018” se va citi ”Contract nr. 65L/17.10.2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 17 din raport se inlocuieste cu ART. 18 de mai jos:

ART. 18

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data terminarii perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION