Analiza anuala a politicilor si procedurilor de evaluare a activelor

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 01.03.2019

Informare conform: Regulament ASF nr. 10/2015

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

In conformitate cu prevederile art. 19 alin (3) din Regulamentul ASF 10/2015, informam investitorii ca SIF Moldova a procedat la analiza anuala a politicilor si procedurilor de evaluare a activelor,  constatand ca acestea sunt conforme cu prevederile legale in vigoare.

 

Informam ca evaluarile se fac cu respectarea stricta a standardelor de evaluare si a celor mai bune practici in materie.

 

“Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a valorii unitare a activului net pe actiune”, actualizate conform Regulamentului ASF 2/2018, sunt diponibile pe site-ul SIF Moldova – www.sifm.ro / Despre noi / Reguli si Proceduri AFIA / Reguli si proceduri evaluare active.

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter Conformitate