Anularea Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 2900/29.03.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara –

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 29.03.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu. Anularea Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011

In continuarea Raportului curent nr. 7210/17.10.2016, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, in conformitate cu informatiile de pe portalul instantei de judecata, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, prin Decizia nr. 1733/28.03.2019, pronuntata in Dosarul nr. 515/64/2014*, a admis recursul formulat de S.I.F. Transilvania impotriva Sentintei civile nr. 48/F/06.04.2016 a Curtii de Apel Brasov – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, a casat sentinta atacata si, in rejudecare, a admis actiunea S.I.F. Transilvania formulata in contradictoriu cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si a dispus anularea Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011 emisa de parata.

Mentionam ca prin Decizia C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011 emitentii aveau obligatia de a face disponibile informatii referitoare la identitatea si detinerile actionarilor care au solicitat completarea ordinii de zi a unei sedinte a adunarii generale a actionarilor deja convocate.

Precizam faptul ca prin Decizia A.S.F. nr. 974/2014, emisa in considerarea Deciziei C.N.V.M. nr. 381/2011, Autoritatea a dispus Directoratului S.I.F. Transilvania publicarea listei celor 63 de actionari care au solicitat completarea ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. convocata pentru data de 11/12.08.2014 a S.I.F. Transilvania. Prin cererea ce face obiectul dosarului nr. 508/64/2014* aflat pe rolul I.C.C.J. formulata in contradictoriu cu A.S.F., S.I.F. Transilvania a solicitat instantei anularea Deciziei A.S.F. nr. 974/2014; solutionarea acestui dosar a fost suspendata pana la solutionarea cererii ce a facut obiectul dosarului nr. 515/64/2014*, mai sus mentionat. S.I.F. Transilvania va solicita repunerea pe rol a dosarului nr. 508/64/2014*.

Amintim ca A.S.F., prin Deciziile nr. 1762 si 1763 din 20.11.2014 a sanctionat pe dl. Mihai Fercala si dl. Iulian Stan – membri ai Directoratului, printre altele, pentru neresepectarea dispozitiilor Deciziei A.S.F. nr. 974/2014. In cadrul dosarului nr. 435/64/2014* aflat pe rolul Curtii de Apel Brasov formulata in contradictoriu cu A.S.F., s-a solicitat instantei anularea Deciziilor A.S.F. nr. 1762 si nr. 1763 din 20.11.2014; solutionarea acestui dosar a fost suspendata pana la solutionarea cererii ce face obiectul dosarului nr. 508/64/2014*, inregistrat pe rolul I.C.C.J.

Se va solicita repunerea pe rol a dosarului nr. 435/64/2014* deindata ce se va solutiona actiunea ce face obiectul Dosarului nr. 508/64/2014* prezentat mai sus.

Iulian STAN

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Stefan SZITAS

Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu MARIN

Ofiter de Conformitate