Anunt - Incasare sume

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 10.01.2019

Informare conform: Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important de raportat – incasare sume

 

SIF Moldova a incasat la data de 10.01.2019 suma de 2.415.314 lei, corespunzatoare Titlului de plata emis de ANRP seria 0084812, reprezentand contravaloarea ultimei transe anuale, a cincea, din suma totala de 12.076.571 lei ce revine SIF Moldova in baza Titlului de despagubire nr. 59/11.07.2013 (incheiere tranzactie judiciara conform raport curent SIF Moldova din 28.07.2014).

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate