Aprobare ASF a documentului de oferta publica de cumparare de actiuni

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 17.01.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Evenimente importante de raportat

Aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a documentului de oferta publica de cumparare de actiuni SIF OLTENIA S.A.

 

Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara Decizia nr. 66/16.01.2019 prin care s-a aprobat documentul de oferta publica de cumparare de actiuni emise de SIF Oltenia S.A., initiata de SIF OLTENIA S.A., in conformitate cu Hotararile AGOA nr. 3 din 06.09.2017 si AGEA nr. 3 din 25.04.2018, oferta cu urmatoarele caracteristici:

·         Numarul de actiuni care fac obiectul ofertei este de 19.622.585, reprezentand 3,3822% din capitalul social

·         Valoare nominala: 0,10 lei/actiune

·         Pretul de cumparare este de: 2,5 lei/actiune

·         Perioada de derulare: 28.01.2019-08.02.2019

·         Intermediarul ofertei: SSIF VOLTINVEST S.A.

·         Locurile de subscriere conform informatiilor din cuprinsul documentului de oferta

Documentul de oferta publica de cumparare de actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A. va fi disponibil investitorilor pe site-ul societatii www.sifolt.ro, sectiunea Informatii Investitori.

 

Anexam Decizia ASF nr. 66/16.01.2019. 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

conf. univ. dr. ec. Cristian Busu

Vicepresedinte / Director General Adjunct

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate