Aprobare BNR completare obiect secundar de activitate

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data Raportului: 30.01.2020

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

Evenimente Importante___________________________________________________

In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera e) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca Banca Nationala a Romaniei a aprobat completarea obiectului secundar de activitate al Bancii prin adaugarea unei noi activitati: “Promovarea catre clientii Bancii a serviciilor oferite de filialele BRD si entitatile asociate Bancii din Grupul SG”.

 

 

BRD-Groupe Societe Generale

Francois Bloch

Director General

 

Flavia POPA

Secretar General