Aprobare de catre ASF a documentului de oferta publica de cumparare actiuni

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 15.07.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Evenimente importante de raportat

Aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a documentului de oferta publica de cumparare de actiuni emise de SIF OLTENIA S.A.

 

Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Decizia nr. 863/15.07.2020 prin care s-a aprobat documentul de oferta publica de cumparare de actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A., initiata de S.I.F. OLTENIA S.A., in conformitate cu Hotararea AGEA nr. 8 din 25.03.2020, oferta cu urmatoarele caracteristici:

- Numarul de actiuni care fac obiectul ofertei este de 22.149.143, reprezentand 3,951372% din capitalul social.

- Valoare nominala: 0,10 lei/actiune

- Pretul de cumparare este de: 2,75 lei/actiune

- Perioada de derulare: 22.07.2020 - 04.08.2020

- Intermediarul ofertei: SSIF VOLTINVEST S.A.

- Locurile de subscriere conform informatiilor din cuprinsul documentului de oferta

           

Documentul de oferta publica de cumparare de actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A. va fi disponibil investitorilor pe site-ul societatii www.sifolt.ro, sectiunea Informatii Investitori.

                       

Anexam Decizia ASF nr. 863 /15.07.2020.

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate