Aprobare pret reglementat si cantitati de energie electrica S2 2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

Raport curent conform: prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 29.06.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment de raportat: Aprobare pret reglementat si cantitati de energie electrica ce urmeaza sa fie vandute pe baza de contracte reglementate in perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 de S.N. Nuclearelectrica S.A.

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca la data de 29.06.2020, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (“ANRE”) a transmis SNN Decizia nr. 1077/2020 potrivit careia SNN are obligatia sa vanda pe piata reglementata, in perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020,  o cantitate de 1.095.005.088 MWh, reprezentand 10,54% din cantitatea totala de productie programata pentru anul 2020 la pretul reglementat de 182,63 lei/MWh. Acest pret reglementat nu include tariful de transport al energiei [TG], in cuantum de 1,30 lei/MWh.

 

 

Cosmin Ghita

Director General