Aprobare pret si cantitati de energie electrica reglementate pentru 2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

Raport curent conform: prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 27.02.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment de raportat: Aprobare pret reglementat si cantitati de energie electrica ce urmeaza sa fie vandute pe baza de contracte reglementate in perioada 1 martie 2019 - 31 decembrie 2019 de S.N. Nuclearelectrica S.A.

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca la data de 26.02.2019, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (“ANRE”) a transmis SNN Decizia nr. 326 din data de 25.02.2019 potrivit careia SNN are obligatia sa vanda pe piata reglementata, in perioada 1 martie 2019 - 31 decembrie 2019 (lunile martie – aprilie 2019, respectiv iulie – decembrie 2019) o cantitate de 1.377.328,968 MWh, reprezentand  13,4% din cantitatea totala de productie programata pentru anul 2019  la pretul reglementat de 188,33 lei/MWh. Acest pret reglementat nu include tariful de transport al energiei  [TG], in cuantum de 1,18 lei/MWh.

 

 

 

 

Cosmin Ghita

Director General