Aprobarea anuntului de recrutare pentru un membru CA SNN

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 Raport curent conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederilor art. 234 alin (1) litera f) din Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data raport: 30.04.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                

 

Eveniment important de raportat:

Aprobarea anuntului de recrutare pentru un membru in Consiliul de Administratie al SNN

 

SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 30.04.2020, Consiliul de Administratie al SNN, a aprobat forma de matrice a profilului candidatului pentru postul de administrator in Consiliul de Administratie al SNN, avand la baza Profilul Consiliului de Administratie si Profilul candidatului aprobate prin Hotararea AGA nr. 6/28.06.2018, componenta integrala a planului de selectie intocmita in conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, strategia de recrutare si selectie ce contine graficul de timp si criteriile de selectie precum si anuntul de recrutare pentru pozitia de un membru in Consiliul  de Administratie al SNN, care urmeaza sa fie publicat in data de 30.04.2020.

 

Anuntul de recrutare urmeaza sa fie publicat pe paginile de internet ale SNN, Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Pluri Consultants Romania SRL, prestatorul serviciilor de recrutare precum si in 2 ziare cu circulatie nationala.

 

Decizia Consiliului de Administratie este emisa in baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul CA SNN care a fost mandatat de CA sa deruleze procedura de selectie a unui membru CA SNN.

 

Reamintim faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 1/30.01.2020 a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a unui membru in CA SNN, conform OUG nr. 109/2011, precum si mandatarea Consiliului de Administratie pentru derularea procedurii de selectie a unui membru al CA SNN.

 

Termenul pentru depunerea dosarelor de candidatura este 01.06.2020.

 

Cosmin Ghita

 

Director General