Aprobarea ofertei publice de cumparare de actiuni emise de SIF Modova

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 12.06.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Aprobarea ofertei publice de cumparare actiuni emise de SIF Moldova – Decizia ASF nr. 810/12.06.2019

 

Informam actionarii ca prin Decizia ASF nr. 810/12.06.2019 a fost aprobata oferta publica de cumparare de actiuni emise de SIF Moldova, cu urmatoarele caracteristici principale:

·         numarul actiunilor care fac obiectul ofertei: 12.700.000 (1,2535% din capitalul social);

·         pretul de cumparare: 1,85 lei/actiune;

·         perioada de derulare: 18.06.2019 – 01.07.2019;

·         intermediarul ofertei : SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.;

·         locurile de subscriere: conform documentului de oferta afisat pe site-ul www.sifm.ro.

 

Scopul programului este reducerea capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova nr. 3/18.04.2019 (publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019).

 

Claudiu Doros

Director General

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate