Aprobari BNR privind membrii organului de conducere

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data Raportului:  26 noiembrie 2019

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

 

Evenimente Importante___________________________________________________

In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera g) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca Banca Nationala a Romaniei a aprobat numirea:

u Domnului Bogdan-Alexandru DRAGOI in calitate de administrator

si a

u Domnului Mihai Tiberiu Selegean in calitate de Director General Adjunct Juridic si Administrativ.

 

BRD-Groupe Societe Generale

 

Francois Bloch

Director General

 

 

Flavia POPA

Secretar General