Asigurarea cu gaze naturale din import in perioada de iarna 2019-2020

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

 

COMUNICAT privind asigurarea cu gaze naturale din import in perioada de iarna  2019-2020

 

Referitor la afirmatiile aparute in spatiu public cu privire la capacitatea de import pe care o are Romania, asa cum apare in sistemul european si cea declarata public de catre Ministerul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri si SNTGN Transgaz SA, va comunicam urmatoarele:

·         Capacitatea ferma pusa la dispozitie de catre Transgaz pe toate punctele de interconectare cu OTS adiacenti este de 44,2 mil mc/zi,

·         Pe directia Ucraina-Romania, capacitatea ferma in PI Isaccea1-Orlovka1 este de aprox.18,8 mil mc/zi,

·         Pe directia Bulgaria - Romania capacitatea ferma in PI Negru Voda 1-Kardam (reverse flow) este de aprox.15,7 mil. mc/zi.

Fara a lua in considerare capacitatile disponibile la PI Csanadpalota si PI Ruse- Giurgiu de cca 9,7 mil mc/zi, capacitatea totala disponibila la  PI Isaccea 1- Orlovka1 + Negru Voda 1 - Kardam este de cca 34,5 mil mc/zi.  Prin  acest punct de interconectare se poate asigura necesarul de gaze din import pentru Romania, care in conditii de temperaturi deosebit de scazute este de cca 20-22 mil mc/zi.

Incepand cu 01.01.2019 conducta de tranzit T1 este interconectata cu SNT, ceea ce permite preluarea importului de gaze naturale pentru Romania concomitent din Ucraina prin PI Isaccea1 - Orlovka1 si  din Bulgaria prin PI Negru Voda 1 - Kardam si pentru care Romania are incheiate AI cu partenerii adiacenti, respectiv cu GTSO Ucraina si cu Bulgartransgaz EAD.

Referitor la incheierea acordului de interconectare (AI) pentru PI Mediesu Aurit- Tekovo, va informam ca SNTGN Transgaz a analizat documentul trimis de GTSO Ucraina si prin adresa din data de 23.01.2020 a inaintat o propunere de infiintare a unui grup de lucru format din specialisti pentru stabilirea unui program comun de verificari in vedere stabilirii conformitatii SMG-urilor cu standardele europene si disponibilitatea de a demara discutiile in ceea ce priveste incheierea AI pentru PI Isaccea Import Romania -Orlovka.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) si  raspunde de functionarea acestuia in conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si protectie a mediului inconjurator. In indeplinirea misiunii asumate, compania desfasoara activitatea de transport gaze naturale in conformitate cu prevederile legislatiei si reglementarilor europene si nationale in vigoare privind transportul gazelor naturale prin conducte.

SERVICIUL COMUNICARE