Autorizare modificare act constitutiv

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

 

Nr. 421/17.01.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 17.01.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

 

Eveniment important de raportat: Autorizare modificare act constitutiv

 

S.I.F. Transilvania informeaza ca prin Autorizatia nr. 7/16.01.2020, A.S.F. a avizat modificarile intervenite in cuprinsul art. 7 al Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania ca urmare a reducerii capitalului social cu suma de 2.184.286,70 lei, de la 218.428.666,40 lei la 216.244.379,70 lei, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/06.03.2019.

 

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

 

 

 

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

 

 

 

 

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin