Autorizare persoana in functie cheie

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 467 /17.01.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 17.01.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Autorizare persoana in functie-cheie

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, prin Autorizatia A.S.F. nr. 6/16.01.2019, a fost autorizata d-na Anda-Cristina Cioroianu in functia cheie de administrare a riscului in cadrul S.I.F. Transilvania.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin