Autorizarea de catre ASF a modificarii Actului constitutiv al SIF Banat-Crisana

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.01.2020

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Autorizarea de catre ASF a modificarii Actului constitutiv al SIF Banat-Crisana

 

SIF Banat-Crisana informeaza investitorii ca Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin Autorizatia nr.11/23.01.2020, a autorizat modificarile intervenite in Actul constitutiv al Societatii, in conformitate cu Hotararile nr.1 si nr.2 din 19.12.2019 ale Consiliului de administratie al SIF Banat-Crisana, ca urmare a infiintarii/desfiintarii unui sediu secundar in Bucuresti.

Hotararile Consiliului de administratie mentionate mai sus au facut obiectul Raportului curent din data de 20.12.2019.  

Sucursala Bucuresti-Rahmaninov a SIF Banat-Crisana este o entitate fara personalitate juridica, desfasurand acelasi obiect de activitate cu societatea mama si are sediul in municipiul Bucuresti, sector 2, strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etajul 3.

Autorizatia ASF nr. 11 din 23.01.2020 este anexata prezentului raport.

 

Presedinte-Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea