Autorizarea de catre ASF a noului Consiliu de Administratie al BVB

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 748/14.02.2020

Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax: 021- 659.60.51

             BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

             Fax: 021- 256.92.76

 

De la:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 14.02.2020

Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

 

Evenimente importante de raportat: Autorizarea noului Consiliu de Administratie in conformitate cu prevederile Hotararii AGOA nr. 2/20.11.2019

 

Noul Consiliu de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti S.A., ales in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin Hotararea nr. 2 din data de 20.11.2019, a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Autorizatiile nr. 15- 23/13.02.2020.

 

Conform Deciziei nr. 174/13.02.2020 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara a fost autorizata modificarea autorizatiei de functionare a operatorului de piata Bursa de Valori Bucuresti S.A., ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Hotararii AGOA nr. 2/20.11.2019.

 

Astfel, Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti S.A. are urmatoarea componenta:

·         Radu Hanga - Presedinte

·         Mihaela Ioana Biciu

·         Claudia Gabriela Ionescu

·         Octavian Molnar

·         Dragos Valentin Neacsu

·         Robert Cosmin Pana

·         Dan Viorel Paul

·         Razvan Legian Rat

·         Stefan Szitas

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Marketing si Relatia cu Investitorii in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.30, la telefon 021 - 307.95.00, precum si de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Despre noi si Guvernanta/Structura de conducere.

 

 

Adrian Tanase

Director General