Autorizarea unui membru al Directoratului

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr.  3904 /12.06.2020

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 12.06.2020

 

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

 

Eveniment important de raportat: Autorizarea unui membru al Directoratului

 

S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca prin Autorizatia nr. 103/12.06.2020 au fost autorizate modificarile in componenta conducerii S.I.F. Transilvania S.A. ca urmare a numirii domnului Radu Claudiu Rosca in calitate de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A.

Atasam prezentului raport Autorizatia nr. 103/12.06.2020.

 

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

Raduta-Gib Tony Cristian 

Membru al Directoratului/Director