Calendar financiar 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

 Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 Comunicat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 10 ianuarie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Comunicat: Calendarul de comunicare financiara

In conformitate cu Cartea I, Titlul II, Capitolul VI, Sectiunea 2, art. 92, alin. 2 din Codul Bursei de Valori Bucuresti coroborat 

cu art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, va transmitem Calendarul de Comunicare Financiara al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pentru anul 2019:

Eveniment

Data

Perioada inchisa*

16 ianuarie – 14 februarie 2019

Rezultate financiare anuale preliminare – 2018

15 februarie 2019

(vineri)

Raport Anual 2018 (material AGOA)

21 martie 2019

(joi)

Intalnire cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale 2018

22 martie 2019

(vineri)

Perioada inchisa*

25 martie – 23 aprilie 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru 2018

24/25 aprilie 2019

(miercuri/joi)

Publicarea Raportului Anual 2018

24/25 aprilie 2019

(miercuri/joi)

Perioada inchisa*

15 aprilie – 14 mai 2019

Raport Trimestrial – Trimestrul I 2019 (ianuarie–martie)

15 mai 2019
(miercuri)

Intalnire cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului I 2019

15 mai 2019
(miercuri)

Perioada inchisa*

15 iulie – 13 august 2019

Raport Semestrial – Semestrul I 2019 (ianuarie–iunie)

14 august 2019
(miercuri)

 

Intalnire cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare pentru Semestrul I 2019

14 august 2019
(miercuri)

 

Perioada inchisa*

16 octombrie – 14 noiembrie 2019

Raport Trimestrial – Trimestrul III 2019

(ianuarie–septembrie)

15 noiembrie 2019
(vineri)

Intalnire cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2019

15 noiembrie 2019
(vineri)

*perioada inchisa se refera la 30 de zile calendaristice inainte de anuntarea unui raport financiar interimar sau al unui raport financiar de sfarsit de an

in care emitentul nu poate face modificari asupra datelor deja publicate

 

Marius-Danut CARASOL                                                          Claudia-Gina ANASTASE         

Presedinte al Directoratului                                                      Membru al Directoratului