Calendar financiar 2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 1687/ 15.01.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

 

In conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamenul A.S.F. nr. 5/2018 si ale art. 92 din Titlul II, Capitolul IV Furnizarea de informatii din Codul BVB – operator de piata, va transmitem Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2019.

 

 

 

Eveniment

Data

Rezultate financiare anuale preliminare 2018

28.02.2019

Conferinta telefonica cu analistii financiari si intermediarii din piata de capital pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale 2018

04.03.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru 2018

23.04.2019

24.04.2019

Raport anual – rezultate financiare anuale 2018

24.04.2019

Raport trimestrial – Trimestrul I 2019 (ianuarie – martie)

14.05.2019

Conferinta telefonica cu analistii financiari si intermediarii din piata de capital  pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2019

16.05.2019

Raport semestrial – Semestrul I 2019 (ianuarie - iunie)

13.08.2019

Conferinta telefonica cu analistii financiari si intermediarii din piata de capital

pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente semestrului I 2019

14.08.2019

Raport trimestrial – Trimestrul III 2019 (ianuarie – septembrie)

14.11.2019

Conferinta telefonica cu analistii financiari si intermediarii din piata de capital pentru prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2019

18.11.2019

 

In cazul in care din motive obiective, vor interveni modificari ale datelor deja publicate in calendarul financiar pentru anul 2019, CONPET S.A. va transmite si publica noile date calendaristice corespunzatoare fiecaruia dintre rapoartele anterior mentionate, inainte de inceperea unei perioade inchise aferente respectivului raport, determinata atat potrivit datelor din cadrul calendarului deja publicat, cat si, dupa caz, potrivit noilor modificari ale datelor calendaristice.

 

 

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS

 

Director Economic

Ec. Sanda TOADER