Calendar financiar 2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent, conform Capitolui VI, Sectiunea 2, articolul 92 (1) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata

Data raportului: 15.01.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                       Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Ref:                

Eveniment important de raportat: Calendarul financiar pentru anul 2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. („SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra publicarii calendarului financiar pentru anul 2019, prezentat mai jos.

 

Eveniment

Data

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul 2018
Intalnire cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

25 februarie 2019 (luni)

Ora de desfasurare a intalnirii:

11:00 ora Romaniei

Locatia urmeaza a fi comunicata

Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale auditate pentru anul 2018

23 aprilie 2019 (marti)

Publicarea situatiilor financiare anuale auditate si a raportului anual pentru exercitiul financiar 2018

Teleconferinta cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

24 aprilie 2019 (miercuri)

Ora de desfasurare a teleconferintei: 16:00, ora Romaniei

Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2019 (ianuarie-martie)
Teleconferinta cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

14 mai 2019 (marti)

Ora de desfasurare a teleconferintei: 16:00, ora Romaniei

Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2019 (ianuarie-iunie)
Teleconferinta cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

14 august 2019 (miercuri)

Ora de desfasurare a teleconferintei: 16:00, ora Romaniei

Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2019 (ianuarie-septembrie)
Teleconferinta cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

14 noiembrie 2019 (joi)

Ora de desfasurare a teleconferintei: 16:00, ora Romaniei

 

Cosmin Ghita 

Director General